Социална програма за деца от семейства с ограничени финансови възможности

Социална програма за деца от семейства с ограничени финансови възможности

Социалната програма на Център за детско развитие „Малки чудеса“ осигурява достъпни възможности за консултиране и терапевтична подкрепа за деца и семейства в няколко направления.

Ако семейството ви изпитва финансови затруднения, чрез Социалната програма на Центъра, ние ще поемем половината от стойността на дългосрочната терапевтична подкрепа, от която детето ви има нужда.

Благодарение на Социалната си програма, Център „Малки чудеса“ организира и безплатни лекции, семинари и Дни на отворените врати по въпроси, свързани с ранното детско развитие, в рамките на които всяко семейство има възможността да се срещне с терапевтите от Центъра и да обсъди свои въпроси и притеснения.

Друго важно направление на Социалната програма са безплатните дистанционни консултации с неонатолог и педиатър, чрез които родители от различни точки на страната имат възможност да зададат въпросите си и да получат компетентна и изчерпателна информация.

Ако желаете да се включите в социалната ни програма, пишете ни на office@premature-bg.com или се свържете с нас на телефон 0887545446.

1. Подкрепа на деца от семейства с финансови затруднения
Социалната програма осигурява възможност на семействата с ограничени финансови възможности да посещават дългосрочно терапия при нашите специалисти – логопед, психолог, ерготерапевт, специалист по ранна детска интервенция като поемаме половината от цената на терапевтичните сесии.

2. Безплатни консултации в Център за детско развитие “Малки чудеса”
Социалната програма ни дава възможност всеки месец да предлагаме безплатни консултации за всички семейства, които имат нужда да се срещнат с нашите специалистите, да поговорят с тях, да намерят отговори на въпросите, които имат и да получат насоки за развитието на техните бебета и деца. За нас е важно да достигнем до колкото се може повече хора, а понякога точно тази възможност за подкрепа дава стимул на семействата да се обърнат за дългосрочна помощ към специалист, ако се установи, че това е необходимо.

3. Безплатни консултации с неонатолог и педиатър
Благодарение на социалната програма предлагаме регулярни безплатни консултации с неонатолог и педиатър за семейства с недоносени бебета и деца.

Capture.PNGCapture1.PNG

д-р Зорница Малинова, неонатолог към д-р Бояна Петкова, педиатър
Втора САГБАЛ Шейново, гр. София

4. Безплатни лекции и семинари на теми, касаещи родителство и детско развитие
Организираме безплатни лекции за бъдещи и настоящи родители по теми, които ги вълнуват – кърмене и хранене, детско развитие и възрастови особености, игри, комуникация, адаптация и др.

Социалната програма се реализира на територията на Център за детско развитие “Малки чудеса”, гр. София, ул. Майор Димитър Думбалаков 38, ет. 4 и ет. 5.

34509987 6221 4C94 98F5 D53C7FB950FD 1

Това са и нашите всеотдайни професионалисти, които полагат ежедневни грижи, за да развият пълния потенциал на всички дечица.

“Благодарение на социалната програма много деца получават достъп до качествена логопедична помощ. Така им се осигурява нужната терапия, чрез която успяват да намерят своя глас, да придобият увереност и да усетят радостта от общуването. От това да бъдеш чут и разбран. Чрез нея центърът ни подкрепя семействата,търсещи помощ за своите деца. И днес с удоволствие посрещаме тях и малките си приятели, които се превръщат в едни уверени, търсещи и все по- бъбриви любопитковци.”Татяна Митова, логопед към Център за детско развитие “Малки чудеса”.

„Социалната програма дава възможност на родители в затруднено финансово положение да осигурят възможно по-ранно посещение при специалист за детето си, било то чрез възползване от безплатна консултация в определените за това дни, или чрез осигуряване на възможност за дългосрочна терапевтична подкрепа на достъпна за семействата стойност.”, Маргарита Габровска, специалист по ранна детска интервенция към Център за детско развитие “Малки чудеса”.

“Финансовата подкрепа, която обезпечава социалната програма към Фондацията, дава възможност на по-широк кръг от деца да се възползват от терапевтични консултации. Могат да посещават и повече от един специалист на едно място, за да се работи комплексно върху различни аспекти от детското развитие.”,Милица Соколов, ерготерапевт, към Център за детско развитие “Малки чудеса”

Включвайки се в социалната програма на Фондация „Нашите недоносени деца“ семействата си гарантират, че ще имат регулярен и системен достъп до различни специалисти, работещи в сферата на детското развитие – психолог, логопед, ерготерапевт, което съдейства за успешността на терапевтичните интервенции. Програмата позволява на детето да се направи цялостна и детайлна оценка на детското развитие, да се изгради терапевтични план и програма. Нуждите на семейството му са поставени на фокус на целия екип или на всички въвлечени в терапевтичния процес специалисти, които да си взаимодействат постоянно и бързо както помежду си, така и с външни специалисти – лекари, учители, представители на различни социални и образователни и институции”, Мая Симеонова, психолог и фамилен психотерапевт към Център за детско развитие “Малки чудеса”.

Ето какво успяхме да постигнем през 2019 година:

Проведохме повече от 200 консултации в център „Малки чудеса“
Подкрепихме 82 семейства

Полезността от работата ни измерваме най-добре чрез личните споделяния на семействата, възползвали се от социалната програма, както и от постигнатите резултати благодарение на терапевтичната работа със специалистите.

Ето един пример от практиката на Мая Симеонова, психолог и фамилен психотерапевт към Център за детско развитие “Малки чудеса”:

“Н. е на седем години. Неговите родители търсят психологическо консултиране през пролетта на 2019 година във връзка с трудности в емоционалната авторегулация на своето дете и затруднения в учебния процес. След извършване на детайлна оценка на детското развитие, връзка с лекуващия детски психиатър и учител, на детето е изготвена програма за работа с психолог два пъти седмично и логопед веднъж седмично. Предложено е на родителите да кандидатстват за социалната програма на Фондацията, което да им позволи редовен и постоянен достъп до нужните специалисти. В резултат от проведената регулярна терапевтична работа детето повишава уменията за словесно изразяване, което намалява значително автоагресивните и агресивни прояви. Паралелно с това то е подкрепяно в процеса на овладяване на различни стратегии, свързани с повишаване на емоционалния самоконтрол. В хода на работа Н. има възможност да се развива когнитивно и емоционално, да формира навици за учене и да разшири знанието за себе си и света. Родителите на Н. също са въвлечени в терапевтичния процес, когато имат различни въпроси, свързани с грижата на детето си. Осигурена е постоянна връзка през учебната година с учител на Н., който проследява поведението му в час.

81874509 920284605040086 6052922020415406080 o

“Център “Малки чудеса” и социалната програма към него, ни даде възможност да потърсим подкрепа в труден за нас финансов и емоционален момент, свързан с развитието на детето и отговори напълно на потребностите ни. Специалистите ни отделят достатъчно внимание и винаги има някой насреща, който да отговори на въпросите ни.”, майка на Р.

Стартирахме 2020 г. с безплатни терапевтични консултации със специалист по ранна детска интервенция и неонатолог. През следващите месеци предстои провеждането на такива и с останалите специалисти на Центъра – логопед, психолог, ерготерапевт и педиатър.

chudesa

Tези от Вас, които желаят да подкрепят социалиалната ни програма и да дадат възможност на повече деца да развият пълния си потенциал, могат да ни подкрепят чрез дарение през нашата платформа.