Търси се: Специален педагог за Център за детско развитие "Малки чудеса"

Търси се: Специален педагог за Център за детско развитие "Малки чудеса"

Фондация „Нашите недоносени деца“ разширява екипа си и търси да назначи специален педагог.

Човекът, който търсим трябва да:

Притежава бакалавърска и/или магистърска степен по “Специална педагогика”, с предимство са кандидатите със завършена магистърска степен;
Да има опит в работата с деца с трудности в развитието или увреждания и опит поне 3 години;
Да има опит в работата с деца с обучителни затруднения – специфични езикови нарушения (СЕН), разстройство на експресивната и импресивната страна на езика, нарушения в плавността на речта, диспраксия, дислексия, дисграфия и др.
Притежава отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
Наличието на допълнителни обучения и специализации в областта наобучителни трудности ще се считат за предимство;

Отговорности:

Осъществява обучителна работа с деца и семейства в Център за детско развитие „Малки чудеса“ в съответствие с вътрешните политики за работа с деца и спазване на етичния кодекс на фондацията и центъра;
Изготвя индивидуални планове за работа;
Участва в процеса на социална интеграция, адаптация и придобиване на различни социални умения от детето и родителите;
Осъществява различни видове дейности: социално-педагогическа, културно-просветна, корекционно-развиваща;
Участва в екипни срещи и обсъждания;
Води необходимата документация и отчетност;
Има отношение към нашата кауза и осъществяването на обществено-полезна дейност;
Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за клиентите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване на правата или интересите им.
Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
Работи в екип с останалите специалисти в Центъра – психолози, логопеди, ерготерапевт, специалист ранна детска интервенция;
Притежава чувство за отговорност и умения за работа в екип. Това не е просто стандартно изискване като във всяка друга обява за работа. За нас е от изключително значение умението да работим ЗАЕДНО, защото вярваме, че само така можем да постигаме оптимални резултати.

Какво предлагаме?

Приятна работна атмосфера
Комуникативно работно място
Работа в млад и мотивиран екип от специалисти в различни области на ранното детско развитие
Самостоятелност и гъвкава ангажираност
Възнаграждение, обвързано със степента на натоварване
Ние ценим желанието на всеки специалист да се развива, защото за нас е от първостепенно значение да предлагаме възможно най-качествената услуга на нашите посетители. Затова вярваме, че си струва да инвестираме в допълнителни обучения за хората, които работят с нас.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете Вашата автобиография и няколко думи за мотивацията си да работите в Център за детско развитие „Малки чудеса“ на имейл: office@premature-bg.com.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.