Ателиета за деца

Ателиета за деца

Арт ателие за развиване на умения за социална и емоционална интелигентност
Децата, също като нас, възрастните, имат интензивни преживявания и емоции, обичат, тъгуват, страхуват се, понякога ревнуват и т.н. Случва се като родители, сблъскали се с нуждата от медицинска подкрепа в много ранен етап от живота на децата, да се вглеждате повече във физическото, отколкото в емоционалното им здраве. Тази група учи децата да разбират по-добре преживяванията и емоциите си, както и причините и последствията от тях, прави ги по-осъзнати за себе си, както и по-сензитивни към другите. През средствата на играта и изкуството тази група ги учи как да отстояват себе си, без да се налагат на другите, а като ги зачитат.

Подходяща за възраст: 5+

Арт ателие
Чрез средствата на изкуството в това ателие децата развиват креативните си умения, фината си моторика и самосъзнанието си. Експериментират с различни материали и техники, което им помага да опознават света и да търсят различни решения. Подходящо и много препоръчително за деца с различни двигателни затруднения и проблеми в развитието.

Подходящо за възраст: +2

Ателие „Приказки и театър“
Приказките, изготвянето на специален декор заедно с децата, както и влизането в роли са незаменими за развиването на специфични умения за общуване и разбиране на себе си и другия, както и на творческия потенциал на детето. Освен това приказките и театърът спомагат за формулирането и преодоляването на страхове, фантазии и вярвания от децата. По този начин те им помагат да се справят по-добре с въпросите от реалността им. Не на последно място това е пространство за срещи на децата с други деца.

Подходящо за възраст: +3

Ателие музика и танц
Музиката и танцът стимулират сетивното развитие на децата, грубата моторика, самосъзнанието, усещането за собственото тяло и личност. В допълнение с това те стимулират чувството им за ритъм и мелодия, и създават радост и добро настроение! Заниманията са подходящи за всички деца, но особено за тези със затруднения в двигателното развитие и координацията.

Подходящо за възраст: 1.5+