Група за родители на преждевременно родени деца

Група за родители на преждевременно родени деца

Тази група е насочена както към родителите, чиито бебета са все още в неонатологично отделение, така и към тези с вече изписани и по-големи деца. Групата цели обмяна на опит, преживявания и стратегии за справяне с емоциите, възникнали вследствие от преждевременно раждане. Тук сме отворени да чуем и посрещнем трудните емоции и мисли, и да ви подадем ръка, за да продължите напред. Тук можете да си позволите да сте изцяло себе си, без да се притеснявате как ще бъдете приети. Вярваме, че за да сте в състояние да помогнете на детето си, най-напред е необходимо да се погрижите за себе си.