Група за подкрепа на братя и сестри на деца с увреждания

Група за подкрепа на братя и сестри на деца с увреждания

Когато в семейството има дете с увреждане, често голяма част от ресурса на родителите се насочва към подкрепа и справяне с често разнообразните предизвикателства в развитието и порастването му.

Когато обаче има и друго дете в семейството, с т.нар. типично развитие, неговите нужди, потребности, преживявания, трудности, притеснения, страхове, вълнения неминуемо остават малко или повече на заден план в семейните приоритети. Тази ситуация би могла да доведе до неблагоприятни последствия за детето с типично развитие.

Групата предоставя пространство на братята и сестрите на децата с увреждания, в което, чрез игра и различни арт занимания да изразяват себе си и да осмислят трудностите си, дава им възможност да изразяват мислите и чувствата си и по този начин да стават по-цялостни.