Индивидуална работа с деца

Индивидуална работа с деца

В Център “Малки чудеса” разполагаме с екип от детски психолози и логопеди, които работят с цел превенция и ранна интервенция на последиците от преждевременното раждане. Можете да се консултирате с нас във връзка с развитието на Вашето дете и да му бъде изготвена подробна оценка. Ако имате въпроси или притеснения относно психичното благополучие на детето си, потърсете ни. Ние сме насреща, за да си партнираме по пътя към разгръщане на пълния му потенциал