Лекции и училище за родители

Лекции и училище за родители

Периодично в центъра организираме лекции, касаещи особеностите в развитието на недносеното дете от болничния престой до изписването и проследяването на детето след това. Медицински специалисти, специалисти по ранно детско развитие – психолози, логопеди, ерготерапевти, рехабилитатори и пр. дават насоки на родителите на какво да обръщат внимание и кога да се обърнат към професионалист.Ако имате конкретни желания относно темите на нашите лекции, винаги можете да се свържете с нас и да ни дадете насоки. Основна цел за нас е да отговорим на Вашите очаквания и да обърнем внимание на Вашите тревоги.

Във фокуса на нашите лекции са и бременните майки, тъй като отделяме сериозно внимание на проследяването на бременността и превенцията на усложнения и преждевременно раждане.