Логоритмика

Логоритмика

Какво е логоритмика?

Логоритмиката е комплекс от упражнения, обединявaщи в себе си движение, музика и реч. Самото название идва от гръцките думи за слово – logos и за ритъм- rhynnikos ( равномерен).
Логоритмиката помага за развитието на музикалния слух, паметта и пространствената ориентация, като за тази цел използва музика, песни, танци и влияе благотворно н а моториката и общия тонус . Тя е изключително полезна за децата в предучилищна възраст, чието психомоторно стимулиране има ефект върху цялостното им по-нататъшно развитие. Логоритмиката е изключително ефикасна за подобряване на концентрацията, вниманието, координацията на движенията, развитие на чувството за ритъм и др. В този смисъл тя чудесно допълва логопедичната терапия, но също така е подходяща и за деца без логопедични проблеми.

Каква е ползата от логоритмиката?

Логоритмиката като комплекс от упражнения, съдържа в себе си реч, движения, и ритъм и е изключително полезна като средство за развитие на тези функции. Чрез музиката се стимулира развитието н а слуховите възприятия, чрез движенията се подобрява точността и координацията и заедно подобряват възприемането на ритъма на музиката и речта. Чрез логоритмиката се получават комплексни дразнения в кората н а главния мозък, които влияят върху развитието на речта във всичките й компоненти.

Какво представлява логоритмичната сесия?

Логоритмичната сесия представлява комплекс, който съдържа редуване на различни движения (ходене, бягане, маршируване и др.) със смяна на посоката при даден сигнал. Те се изпълняват на фона на подходяща музика, с различен темп и ритъм. Други компоненти са пеене на позната песен, съпроводено с движения. Моменти на релаксация, дихателни упражнения, упражнения за развитие на артикулационния и мануалния праксис, рецитиране на стихове, дидактични, музикални и подвижни игри, отмерване на ритъм чрез музикални инструменти, изпълнение на танци с различен темп.
Както се вижда в една логоритмична сесия се включват много елементи, всеки от които благоприятства цялостното развитие на детето. Тя спомага за подобряване на експресивната и импресивната реч, вниманието, концентрацията, мисленето, придобиване на увереност и умение за работа в екип.

История на логоритмиката

За създател на логоритмиката се смята швейцарският педагог Емил-Жак Далкроз, преподавател по музика в Женевската консерватория. В желанието си да подобри чувството за ритъм на своите студенти той създал „метод на ритмическата гимнастика“. Той смятал, че музиката е образец за организация н а движенията, тя е основа за тяхното регулиране и дава представа з а съотношението между време, пространство и движение. Чрез тези упражнения Далкроз работел за развитието на музикален слух, памет, внимание, ритмичност и пластична изразителност.
През XXв. методът на Далкроз е пренесен от учениците му в Русия, където започва да се използва при терапия на заекване под името „логопедическа ритмика „. По-късно немският музикален педагог Карл Орф доразвива концепцията за логоритмиката, като я използва за развитие на детската активност чрез музика и танци и провокиране на положителни емоции. Той преплита слово, музика и движения, като ги съчетава с ритмична реч, пеене и свирене н а прости музикални инструменти.
Част от неговите идеи са въведени в програмите на детските градини и общообразователните училища в много европейски страни, включително и в България.

Можете да запишете и вашето дете в класа по логоритмика към Център за детско развитие „Малки чудеса“на телефон 088 754 5446или имейл office@premature-bg.com

Автор: Татяна Митова, логопед в Център за детско развитие „Малки чудеса“