увреден слух

Как най-добре да помогнем на ученици с увреден слух
сряда, 18 май 2022

Как най-добре да помогнем на ученици с увреден слух

Ежедневно учениците със специфични затруднения в ученето се сблъскват с много различни предизвикателства в допълнение към тези, пред които е изправен учащият се като цяло. Глухите и слабо чуващите ученици могат да се окажат в учебна среда, която не е благоприятна за техните нужди и създава трудности в ученето. Това може да бъде объркващо и […]

Прочетете още »