Десислава Косева

Логопед

Десислава Косева

Десислава Косева е завършила магистратура “Логопедия” към СУ Климент Охридски и бакалавърска степен по “Предучилищна педагогика с английски език”. След завършване на висшето си образование продължава специализацията си по логопедия, като посещава професионални квалификационни курсове, свързани с актуални за детското развитие теми в различни области. 

Професионален опит

От 2014 година работи с деца с артикулационни нарушения, затруднения в овладяването на речта, трудности в образованието в начален училищен етап, както и деца със специални образователни потребности от различни възрастови групи. Преминала е през обучения, свързани с диагностиката на езиковото развитие на деца и ранна детска възраст и предучилищна възраст, както и за допълваща и алтернативна комуникация. Завършила е професионални курсове за използването на помощни средства в предучилищното и училищното образование за развиване на фина моторика и графомоторни умения за деца и ученици със затруднения и специални образователни потребности, РЕМЕЛЕКА – методика за обучение по смятане и социална компетентност на деца с обучителни затруднения, както и за изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето при деца и ученици от 4 до 7 години.

 Професионалните ѝ интереси и обучения са насочени и към успешното приобщаване на деца със специални образователни потребности към училищната среща, създаване на включваща класна стая и други аспекти от цялостния образователен процес.

Работа в Център “Малки чудеса”

Деси работи в Център за детско развите “Малки чудеса” от октомври 2022 година като логопед. Фокусът ѝ е върху деца в предучилищна възраст, със затруднения в проговарянето, правилното произношение на трудните звукове, или с нужда от помощ за постъпване в първи клас.

Важна част от работата ѝ е сътрудничеството с родителите или близките на детето, активното и позитивно взаимодействие с децата, двигателните игри, в комбинация с различни артикулационни, езикови и логически задачи и упражнения.

Обичам работата си в център “Малки чудеса”, тъй като тук намирам съмишленици и приятели, които винаги са насреща, за да дадат съвет или емоционална подкрепа по какъвто и да е случай. Базата е изключително благодатна за двигателното, пространствено и познавателно развитие на децата, и същевремонно – подпомагаща логопедичната терапия. Тук се чувствам като у дома.“ 

Дейността на Десислава включва:

  • консултация на родители, относно езиковото и говорно развитие в детска възраст;
  • диагностика на езиковите и говорни нарушения при деца в предучилищна и; начална училищна възраст;
  • терапия на езикови и говорни нарушения.

Свободно време и интереси

Обичам спорта и разходките из природата на България. Обожавам кучета и котки. Харесвам както нашето Черноморие, така и планинските ни курорти. Зареждам се от взаимната положителна  емоция на хората около мен. Обичам да чета, да карам колело, да се усъвършенствам, да разговарям на приятни теми.