За кого са нашите услуги?

За кого са нашите услуги?

10% от новородените се раждат преждевременно
30% от тези деца получават трайни увреждания
50% от недоносените деца се сблъскват с различниформи на обучителни затруднения като дислексия,диспраксия, дисграфия, дискалкулия, нарушена концентрация,хиперактивност, както и емоционални или поведенческипроблеми. Ако бъдат установени навреме, голяма част от
затрудненията на тези деца могат да бъдаткомпенсирани или редуцирани с адекватна раннаинтервенция.
70% от майките родили твърде рано страдат отпосттравматичен стрес
50% от майките на недоносени деца не получаватподкрепа за кърмене и адекватна информация как да запазятлактацията си.

За кого е семеен център “Малки чудеса”?
За всички деца и техните родители, които имат нужда отзащитено пространство, в което могат да получатподкрепа, консултация и адекватна информация,отговаряща на нуждите им.
Децата, които се раждат твърде рано и твърде малки сав най-голям риск от развитие на различни краткосрочни илидългосрочни проблеми, но услугите на центъра са насоченикъм всички деца и техните семейства.