За кого са нашите услуги?

За кого са нашите услуги?

10% от новородените се раждат преждевременно;

30% от тези деца получават трайни увреждания;

50% от недоносените деца се сблъскват с различниформи на обучителни затруднения като дислексия, диспраксия, дисграфия, дискалкулия, нарушена концентрация, хиперактивност, както и емоционални или поведенчески проблеми. Ако бъдат установени навреме, голяма част от затрудненията на тези деца могат да бъдат компенсирани или редуцирани с адекватна ранна интервенция;

70% от майките родили твърде рано страдат от посттравматичен стрес;

50% от майките на недоносени деца не получават подкрепа за кърмене и адекватна информация как да запазят лактацията си.

За кого е семеен център “Малки чудеса”?

За всички деца и техните родители, които имат нужда от защитено пространство, в което могат да получат подкрепа, консултация и адекватна информация, отговаряща на нуждите им.

Децата, които се раждат твърде рано и твърде малки са в най-голям риск от развитие на различни краткосрочни или дългосрочни проблеми, но услугите на Центъра са насочени към всички деца и техните семейства.