За центъра

Семейният център за недоносени деца и техните родители „Малки чудеса“ е нашата сбъдната мечта и най-амбициозният ни проект до момента. С него ние искаме да задълбочим подкрепата, която предоставяме, и да разширим спектъра на услугите в помощ на семействата.

Семейният център е модерно оборудван и разполага с три помещения, в които се провеждат консултации със специалисти в областта на ранното детско развитие – психолози, логопеди, специалисти по ранна детска интервенция и двигателно развитие, музикотерапевт, ерготерапевт, консултанти по кърмене. Родителите и децата имат възможност да посещават психотерапевтични групи. Редовно се провеждат и различни други групови занимания: арт-ателиета, групи за игра, музикални занимания, лекции на теми, засягащи отглеждането на недоносените деца, училище за родители.

collage

Услугите и специалистите на семейния център подкрепят родителите в проследяването, превенцията, ранното откриване и ранната интервенция при състояния, характерни за недоносените деца, като: затруднения в говорното и двигателното развитие и координацията, нарушена памет и възможност за концентрация, дислексия, диспраксия, дискалкулия, емоционални и психологически проблеми. Всички те могат да бъдат предотвратени или влиянието им върху детето да бъде драстично редуцирано, ако бъдат своевременно открити и адресирани.

Целта ни е да създадем общност и пространство, в които и родителите, и децата да се чувстват защитени, а техните специфични потребности и страхове да бъдат посрещнати с разбиране.