Услуги за деца

Логопедична терапия

Логопедична терапия

Логопедичната терапия в ранна детска възраст (0-7 г.) подкрепя процеса на развитие на комуникативни умения при деца с различни по степен и произход тр…

Ателиета за деца

Ателиета за деца

Арт ателие за развиване на умения за социална и емоционална интелигентностДецата, също като нас, възрастните, имат интензивни преживявания и емоции, о…

Групи за адаптация (подготовка за ясла или детска градина)

Групи за адаптация (подготовка за ясла или детска градина)

Тази група е предназначена за деца между 2 и 5-годишна възраст, на които им предстои първо отделяне от семейството и постъпване в детско заведение.…

Ерготерапия

Ерготерапия

Фокусът на ерготерапията е върху ежедневните дейности, чрез които децата се ангажират и активно участват в общността.…

Консултация по кърмене и запазване на лактацията при раздяла с бебето

Консултация по кърмене и запазване на лактацията при раздяла с бебето

Вашата ситуация е много различна от тази, в която бебето се ражда на термин.…

Консултация с медицински специалист

Консултация с медицински специалист

Д-р Бояна Петкова е завършила медицина в медицински университет Charité, Берлин.…

Група за подкрепа на братя и сестри на деца с увреждания

Група за подкрепа на братя и сестри на деца с увреждания

Когато в семейството има дете с увреждане, често голяма част от ресурса на родителите се насочва към подкрепа и справяне с често разнообразните предиз…

Индивидуална работа с деца

Индивидуална работа с деца

В Център “Малки чудеса” разполагаме с екип от детски психолози и логопеди, които работят с цел превенция и ранна интервенция на последиците от преждев…

Лечебна физкултура

Лечебна физкултура

Това са комплекс от упражнения, подбрани в съответствие с индивидуалните особености на всеки.…

Логоритмика

Логоритмика

Какво е логоритмика? Логоритмиката е комплекс от упражнения, обединявaщи в себе си движение, музика и реч. Самото название идва от гръцките думи за сл…

Двигателно развитие и умения

Двигателно развитие и умения

Движението, физическата активност и развитието на моторните умения е пряко свързано с напредъка на мозъка, защото то дава както информация за външния …