Специалисти

Маргарита Габровска

Маргарита Габровска

Специалист ранно детско развитие, логопед

Маргарита Габровска е завършила бакалавърска програма по Логопедия (2012 г.) и магистърска програма  по Интегративна биоетика (2014 г.) в Софийския университет. През 2018 г. придобива докторска степен по Философия (Етика) с дисертационен труд върху етическите аспекти на палиативните грижи за деца с тежки заболявания. Освен с  терапевтична практика и развиване на терапевтичните услуги на  Център […]

Прочетете още »

Иван Боянов

Иван Боянов

Физиотерапевт

Иван Боянов е физиотерапевт с над 10-годишен стаж, в рамките на който успява да добие опитност в множество сфери от областта, но насочва вниманието си основно към полето на ортопедията, неврологията и педиатрията. Професионалния си опит добива в няколко медицински центъра и МБАЛНП “Св. Наум” – София. В момента развива своя частна практика, както и […]

Прочетете още »

Татяна Митова

Татяна Митова

Логопед, Предучилищен педагог

Татяна Митова завършва бакалавърска програма по Логопедия през 2008 г.,  магистъска програма „Комуникативни нарушения на развитието“ през 2010 г. и магистърска програма по предучилищна педагогика през 2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Преминала е базисно обучение за работа по метода на д-р Мария Монтесори, както и варианта му за деца със специални образователни потребности […]

Прочетете още »

Милица Русанова

Милица Русанова

Ерготерапевт

Милица Русанова завършва бакалавър “Медицинска рехабилитация и ерготерапия” през 2018 г. в Медицински факултет, след това продължава образованието си с магистратура “Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения” във Факултет по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет “Св. Климент Охридски” . Дипломира се през 2020 г. с дипломна работа на тема “Специфика на […]

Прочетете още »

Петя Йорданова

Петя Йорданова

Детски психолог

Петя Йорданова завършва психология през 2007 г. в Julius -Maximilians – Universität Вюрцбург,  Германия. Избира да се завърне и реализира като специалист в България, защото вярва, че човек тежи на мястото си, когато е близо до корените си. Петя е детски психолог в Център за детско развитие „Малки чудеса“. Професионален опит Професионалния си път започва […]

Прочетете още »

Мария Масларова – Aila

Мария Масларова – Aila

Консултант по кърмене

Мария Масларова е сертифициран от международен борд консултант по Речник лактация IBCLC. Има богат опит при работа с недоносени бебета и близнаци. В Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“ Мария ще помага на майките на преждевременно родените да се справят със специфичните предизвикателства при кърменето на недоносено бебе – както преди изписването му от […]

Прочетете още »

Ния Коновска

Ния Коновска

Фамилен и брачен консултант | Психотерапевт

Ния Коновска е завършила магистърска програма “Артистични психосоциални практики и психодрама” към НБУ с дипломна работа на тема Изследване на психологическия свят на майките на бебета от 0 до 1 година посредством групови практики”. Завършила е и двугодишно обучение по фамилно консултиране към Институт по фамилна терапия – България. От 2017 г. посещава група по […]

Прочетете още »

Йоана Мирчева

Йоана Мирчева

Логопед

Йоана Мирчева е завършила специалност ,,Логопедия“ към Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ и се включва към екипа на фондация ,,Нашите недоносени деца“ и Център за детско развитие ,,Малки чудеса“, водена от личната си мотивация да помага на деца, които имат нужда от подкрепа. Професионален опит По време на следването си, Йоана има възможност да работи […]

Прочетете още »