Татяна Митова

Логопед, Предучилищен педагог

Татяна Митова

Татяна Митова завършва бакалавърска програма по Логопедия през 2008 г.,  магистъска програма „Комуникативни нарушения на развитието“ през 2010 г. и магистърска програма по предучилищна педагогика през 2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Преминала е базисно обучение за работа по метода на д-р Мария Монтесори, както и варианта му за деца със специални образователни потребности (СОП). Продължава да развива знанията и уменията си, като посещава семинари и обучения, свързани с диагностика и терапия на нарушенията в детското развитие. 

Професионален опит

От 2008 г. до 2019 г. работи в логопедична група за деца със специални образователни потребности. През част от този период е базов преподавател към СУ“ Св. Климент Охридски“. През 2015 г. взима участие в международно изследване, свързано с развитието на детската реч към университета в Британска Колумбия, Ванкувър, Канада.   

Работа в Център “Малки чудеса”

През 2018 г. сбъдва мечтата си да стане част от екипа на Фондация „Нашите недоносени деца“ и Център за детско развитие „Малки чудеса“, чиято дейност следи с интерес. Тук тя се занимава с консултация на родители, а също така диагностика и терапия на деца с  говорни и езикови нарушения. Организира и води групи по логоритмика и групи за развитие, адаптация и социализация на деца в ранната възраст.  

Дейността на Татяна включва:

  • консултация на родители, относно  езиковото и говорно развитие в детска възраст;
  • диагностика на езиковите и говорни нарушения при деца в предучилищна и; начална училищна възраст,
  • терапия на езикови и говорни нарушения,

“Вярвам и виждам чудеса навсякъде около нас, стига да можем да отворим очите си за тях.“

Свободно време и интереси

“В свободното си време обичам да чета книги, да слушам музика и да гледам хубави филми. Харесвам разходките сред природата и времето, прекарано със семейството ми.“