Ерготерапия

Ерготерапия

Фокусът на ерготерапията е върху ежедневните дейности, чрез които децата се ангажират и активно участват в общността. Разнообразието от дейности може най-общо да бъде разделено в три сфери: самообслужване (хранене, обличане, миене и др.), учебни дейности и свободни занимания (игри).

Ерготерапевтът може да помогне на деца със затруднения в изпълнението на една или повече дейности, възникнали поради социални, емоционални, умствени или физически нарушения. Ние правим това чрез развиване на способностите на детето, модифициране на дейността или промяна във физическата среда и обществените нагласи.

Ерготерапевтичните услуги могат да се ползват за деца с неврологични заболявания, аутизъм, ДЦП, синдром на Даун, неуточнено изоставане в развитието, когнитивни и физически нарушения и др.

Ролята на ерготерапевта е да направи оценка на взаимодействието между детето, средата и дейността и да предложи нови подходи за развиването на необходимите умения, адаптиране на средата, модифициране на дейността, така че извършването й от страна на детето да бъде все по-успешно и по-самостоятелно.

Самият терапевтичен процес преминава като игра, която включва специфични етапи и модули, родителите се ангажират и включват в процеса на работа. Необходими са около 3 сесии, за да се направи оценка на нуждите и изработи план за работа с ясни цели. Една сесия продължава между 40-60 мин, в зависимост от индивидуалните нужди на детето.