Групи за адаптация (подготовка за ясла или детска градина)

Групи за адаптация (подготовка за ясла или детска градина)

Тази група е предназначена за деца между 2 и 5-годишна възраст, на които им предстои първо отделяне от семейството и постъпване в детско заведение. Тук ще подготвим детето ви в щадяща и защитена среда да се отдели от вас, да става все по-самостоятелно и да общува с връстниците си. В приятна атмосфера с много игри то постепенно ще усети ползите на социалния живот, като междувременно е подкрепено от специалисти, които умеят да следват личното му темпо и потребности.

Целта ни е да отворим пространство, в което децата постепенно да свикнат да се отделят от семейството и близките за тях хора, както и да започнат да откриват своя смисъл в социалния живот и взаимодействията с хора извън семейния кръг. Постепенната подготовка на детето за навлизане в обществото включва и овладяване на определени социални умения.

Заниманията се провеждат от психолози, логопед и ерготерапевт в малка група два пъти седмично по 2 часа и включват структурирани и свободни занимания.
С желаещите се провежда предварително интервю. Дните и часовете на провеждане ще бъдат допълнително уточнени.

За повече информация и записване – тел. 0887 545 446 или e-mail: office@premature-bg.com