Стартира група за социална адаптация. Подготовка за ясла и детска градина

Стартира група за социална адаптация. Подготовка за ясла и детска градина

Групата е насочена към деца, на които предстои постъпване в ясла или детска градина. Целта ни е да отворим пространство, в което децата постепенно да свикнат да се отделят от семейството и близките за тях хора, както и да започнат да откриват своя смисъл в социалния живот и взаимодействията с хора извън семейния кръг. Постепенната подготовка на детето за навлизане в обществото включва и овладяване на определени социални умения.

Заниманията се провеждат от психолози, логопед и ерготерапевт в малка група един път седмично по 2 часа и включват структурирани и свободни занимания.
С желаещите се провежда предварително интервю. Дните и часовете на провеждане ще бъдат допълнително уточнени.

За повече информация и записване – тел. 0887 545 446 или e-mail: office@premature-bg.com