Група за подкрепа на родители на недоносени деца от 0 – 3 г.

Група за подкрепа на родители на недоносени деца от 0 – 3 г.

Когато детето се появи преждевременно, често за родителите тази поява е обвързана с множество страхове и притеснения – дали детето ще оцелее, ще има ли физически и психологически последствия, дали самите родители ще са способни да се справят… Дори години след травматичното начало за много родители е трудно да говорят за преживяното. То обаче оказва своите видими ефекти върху настоящето и дори самата връзка, която родителят има с детето си.

Организираме тази група за подкрепа на родители на недоносени деца до 3 г. с желанието да осигурим пространство, в което вътрешните питания да бъдат зачетени и отговорени и където родителите могат да бъдат в подкрепа по между си.

Част от срещата ще има лекционен характер – ще ви запознаваме с актуални теми, свързани с родителството на недоносени в периода 0-3 г. (хранене, сън, прегледи, семейни отношения, психологически свят на родителите на недоносени деца и други, които родителите намират за важни). По време на срещите ще имате и възможността да споделяте своите преживявания, както и да научите за преживяванията на други родители, в подобна ситуация. Ще можете да задавате своите въпроси, както и да бъдете в подкрепа. Други важни задачи, които тези срещи си поставят включват:

Подобряване на връзката с вашето дете
Работа с травмата
Развиване на по-дълбоко приемане на реалността
Намаляване на психичния стрес

Групата ще се среща веднъж седмично, в петък от 13:30 ч. за 90 минути през онлайн платформа, до която ще получите достъп през линк след вашето записване на телефон 0887545446 или имейл office@premature-bg.com и след проведено първоначално интервю с модератора на групата.
Модератор на групата е Ния Коновска, психотерапевт към фондацията с опит в работата с групи.