Зрението може да бъде причината за редица проблеми при децата

Зрението може да бъде причината за редица проблеми при децата

Обобщение: Установена е връзка при децата между нарушенията в зрението и дислексията, както и трудностите с математиката и двигателните умения.
Източник:Norwegian University of Science and Technology (Норвежки университет за научка и технологии)

Зрението е начинът, по който мозъкът възприема и обработва образите, които очите виждат. Възможно е проблемите с това възприятие да дават отражение върху редица други умения.

„Потвърдихме предположенията, че нарушеното зрение може да има връзка с дислексията, но също и че в него се корени причината някои деца да имат трудности с математиката или двигателните умения“, споделя Проф. Хермундур Сигмундсон от Катедрата по Психология към Норвежкия университет за наука и технологии.

В допълнение, проблем със зрението може да обясни защо някои дислектици реагират по-бавно, когато управляват автомобил – поне такива са показаните резултати при използване на симулатор за шофиране.

Видима връзка
Научното изследване сравнява резултатите на две групи деца, участници в проучването.

Едната група е съставена от деца, изпълнили често използван тест за диагностициране на дислексия и постигнали най-високите резултати, а другата група – от децата, които са се затруднили най-много на същия тест и са дали най-ниските резултати.

Като цяло, учените проучили почти 200 души. Те използвали две различни компютърни програми, за да изследват участниците. Едната програма проверява каква е ефективността, с която мозъкът отразява движение или бързи промени в заобикалящата среда, докато контролната задача е да се открие фигура, скрита в картина.

Установихме ясна разлика в способността да възприемат движение между двете групи участници – тази с ниска и тази с висока грамотност“, коментира Проф. Сигмундсон.

Това затвърждава и досегашните открития, водещи в същата посока. При контролната задача – откриване на фигура, която включва геометрична форма или цвят – разлики в резултатите на двете групи не са открити.

Учените от Университета и преди са свързвали дискалкулията (затруднения при решаване на математически задачи) с нарушено зрително възприятие, както и с двигателни затруднения у децата.

Ново приложение улеснява изучаването на проблема
Зрението и визуалното възприятие може да се окаже вродено умение, което не може да бъде подобрено толкова много чрез обучение, ако това изобщо е възможно. Но едно ново приложение може поне да улесни изучаването на този проблем и да помогне на учените да определят дали някой се затруднява с визуалното възприятие на бързи промени в заобикалящата го среда.

В последното си проучване, изследователският екип използва софтуерно приложение, наречено Magno, проектирано и разработено от учени от Университета за платформата Android.

Интердисциплинарен подход

„Катедрата си постави няколко задачи, свързани с този проблем – както да можем да проведем самия тест, така и как да обработваме и управляваме резултатите от теста при максимален брой хора, участващи в този вид тест“, казва Проф. Крогстай.

„В допълнение към предизвикателствата за компютърните технологии, при създаване на такива системи, обхватът тук е свързан с компютърни решения в помощ на научните проучвания и решаване на различни образователни проблеми“, казва още Проф. Крогстай.

„Колкото по-добре познаваме специфичните затруднения на даден ученик, толкова по-добре можем да съобразим решенията към тези специфични трудности.“, добавя Крогстай.

Този проект е част от широка гама дейности в центъра за работа с компютри към Катедрата.

Източник: https://neurosciencenews.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса” : Луиза Попова
Редакция: Милена Божинова