Стратегии за справяне и облекчаване на симптомите при дискалкулия

Стратегии за справяне и облекчаване на симптомите при дискалкулия

След диагностициране на дискалкулия използвайте тези изпитани методи за справяне със симптомите и изграждане на математически умения у дома, в училище и на работното място.

Дискалкулията представлява затруднения в обучението, които засягат способността на индивида да изпълнява и осмисля математиката, от броенето на числа до запомнянето на таблици и много повече. Това е разстройство през целия живот, което може да се диагностицира на почти всяка възраст, но обикновено се открива за първи път в детството. Както при другите увреждания при учене, дискалкулията не се лекува с медикаменти. По-скоро се използват специализирани стратегии за обучение и стратегически адаптации, за да се помогне на деца и възрастни с такова състояние да компенсират трудностите и да подхождат уверено към математиката.

Дългосрочната цел на всяка стратегия за лечение е ясна: преподаване на техники за изчисление и укрепване на уменията за разсъждение, необходими за решаване на математически проблеми. В краткосрочен план обаче, лечението следва да се фокусира върху премахването на пречките пред ученето и улесняване използването на математика бързо и точно.

Академични интервенции при дискалкулия

За да подкрепят затруднените ученици с дискалкулия, учителите и училищата могат да осигурят в класната стая следните облекчения за тях:

Позволете допълнително време за тестовете. Децата с дискалкулия често се чувстват притиснати по време на тестовете по математика със стандартна дължина. Ако е възможно, избягвайте тестове с ограничено време на основни факти като таблици за умножение, тъй като това може да бъде пречка.

Осигурете чести проверки по време на работа в клас. Разочароващо е ученикът да завърши цял работен лист, само за да му се каже, че всеки отговор е грешен и той ще трябва да го направи отново. Вместо това учителите трябва да проверяват на всеки няколко задачи. По този начин детето може да се учи от грешките си и да се чувства подкрепено от чувството за подобрение.

Направете списък на стъпките при многоетапни проблеми и алгоритми.Давайте ясни инструкции, номерирани стъпка по стъпка на дъската или осигурете на ученика копие, което може да държи на бюрото си.

Дръжте примерни проблеми на дъската.Учениците също трябва да записват примери в тетрадка за справка.

Осигурете на учениците индивидуални дъски за сухо изтриване, които да използват на бюрата си.С този инструмент те могат да изпълняват една стъпка от проблем наведнъж, изтривайки всички грешки, които могат да направят.

Използвайте много ярко оцветени, непретрупани справочни таблици и диаграми.Децата с дискалкулия възприемат по-успешно визуалното представяне на математическите проблеми.

– Всеки път, когато е възможно, разрешавайте използването на калкулатор. Когато тествате концепции, по-сложни от събирането или изваждането, позволете на учениците да използват калкулатори, за да направят основните стъпки по-бързи и по-достъпни. След това ученикът може да се съсредоточи върху демонстриране на това, което знае – а не колко добре може да събира в главата си.

Намалете броя на задачите.Възлагането на 10 задачи, вместо пълна страница, е достатъчно, за да се оцени разбирането на ученика.

Интервенции у дома при дискалкулия

Перспективата за упражняване на математически умения понякога е обезсърчаваща и предизвикателна за родителите, особено ако никога не са се чувствали математици. Но не е нужно да преподавате на детето си смятане. Можете да му помогнете да изгради математически умения и да спечели увереност с прости ежедневни упражнения:

Изтъквайте математиката винаги, когато можете. По малки, ежедневни начини, изградете у детето си усещане за това как числата и уравненията се прилагат за живота му. Когато отивате на пазар за хранителни стоки, говорете за това какво и с колко ще се промени в бюджета ви, когато си тръгнете обратно, или колко ябълки ще ви трябват за обядите през седмицата. Тъй като детето ще придобива увереност, то може да ви помага да планирате рецепти, да създавате прости бюджети или да съчетавате чорапи, когато перете – всичко това ще подобри неговото чувство за брой и визуално-пространствените умения.

Играйте математически игри.Много общи настолни игри – като Candyland, Sorry и Mancala – включват броене, проста аритметика и фини двигателни умения. Играйте тези и други подобни игри с детето си възможно най-често, за да му помогнете да се научи да използва числа в забавна и релаксираща среда.

Работете с детето си върху управление на времето.Много деца с дискалкулия се борят да разпознаят колко време е минало или кога трябва да преминат към следващата дейност. Говорете с детето си за тези предизвикателства и създайте система, която да му помогне да подобри чувството си за време. Общите стратегии включват напомняния чрез мобилни телефони, визуални таймери (като таймера за време) или позволяване на детето да прави чести почивки докато работи върху домашните.

Помощ за домашните. Математическите проблеми с много части могат да изглеждат обезсърчаващи за деца с дискалкулия и без помощ детето може да не е сигурно откъде да започне или какви стъпки да следва. Подайте ръка като разбиете домашното по математика на парчета за детето си или като направите няколко задачи от домашното заедно, така че да усети необходимите стъпки. Позволете на детето си да използва калкулатор, когато е възможно, за да намали количеството изчисления на ум.

Бъдете разбиращи.Научете колкото може повече за състоянието на детето си и му помогнете да разбере, че свързаните с математиката предизвикателства не означават, че е „глупав“или „мързелив“. Давайте положителни насърчения, когато можете, и се опитайте да не се разочаровате ако детето ви се бори с основни понятия – ако усети, че сте разстроени, това само ще го направи по-нервно и нежелаещо да се упражнява. Хваленето за усилията му, както и търпеливото превеждане през препятствията, ще му помогнат да се почувства по-уверено и готово да се справи с нови концепции.

Интервенции на работното място при дискалкулия

Ако вашата дискалкулия не е била диагностицирана до зряла възраст, възможно е да сте гравитирали към кариера, която не включва много математика. Но без значение с колко малко (или много) математика сте длъжни да се справяте ежедневно, простото приспособяване може да ви помогне да се справяте и да изпълнявате работата си по най -добрия начин. Някои идеи включват:

Ползвайте калкулатор.Ако се мъчите да събирате, изваждате или умножавате в главата си, попитайте дали може да държите калкулатор на бюрото си, за да пестите време. Ако работата ви изисква по-сложни изчисления, поискайте графичен или научен калкулатор.

Използвайте хартия за записки. Използвайте хартия за записки по време на срещи, за да можете да решавате математически проблеми, когато се появят.

Поставете таблици и диаграми на видно място. Ако умножението е необходимо за вашата работа, например, осигурете си таблица за умножение близо до вашето работно място. Ако работата ви изисква преобразуване на мерки, имайте таблица с общи формули за преобразуване в общото работно пространство.

Използвайте приспособления или ръководства за предварително измерване.Някои професии изискват използването на машини или оборудване. В тези случаи поискайте инструменти, които да ползвате като приспособления за насочване на работата ви или за по-точно измерване.

Използвайте планиране.Дискалкулията може да затрудни планирането на деня ви или усещането кога да преминете към следващата дейност. Инструментите за управление на времето, като аларми на мобилни телефони, могат да ви помогнат да следите времето, докато работите.

Тъй като математиката е толкова разпространена в ежедневието, диагностицирането на дискалкулия никога не е лесно. Но с подходящите условия за приспособяване и малко разбиране от страна на родители, учители и ръководители, децата и възрастните могат да изградят увереност в математиката и да намерят областите, в които да преуспяват.

Източник:https://www.additudemag.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Мария Христова
Редакция: Милена Божинова
Photo credit: Freepik