Колко време е нужно да ходя на терапия, за да “проработи”?

Колко време е нужно да ходя на терапия, за да “проработи”?

Продължителността на психологическата терапия със сигурност е различна за различните хора. Важно е да се знае, че съществуват различни терапевтични подходи. Естествено, видът терапия и продължителността винаги трябва да бъдат съобразени с нуждите на човека и сериозността на неговите затруднения. Острите проблеми, свързани с конкретна настояща ситуация, обикновено изискват по-малко терапевтични сесии от тези при хора с хронични състояния. Също така, продължителността може да варира и в зависимост от вида терапия. Когнитивно-поведенческата терапия, фокусирана върху конкретен проблем, обикновено е с по-кратка продължителност от терапия с по-широк фокус.

Важно е да имате предвид следните неща, при ориентиране около продължителността на терапията:

 • Терапията приключва успешно, когато постигнете целите, които сте договорили с терапевта още в началото.
 • Обсъдете продължителността на терапията си с вашия терапевт.
 • Продължителността на терапията не е фиксирана и е необходимо да бъде обсъждана периодично с вашия терапевт.
 • Нормално е терапевтите да имат нужда да проведете няколко сесии, в които да се запознаят и да вникнат във вашите нужди и състояние, преди да ви предложат терапевтичен план и примерна продължителност.
 • Възможно е в хода на терапията да се наложи преоценка на вашите нужди.
 • Изследванията обикновено установяват връзка между продължителността на терапията и клиничните резултати. Повечето хора биха показали значително подобрение или възстановяване с увеличаване на продължителността на терапията. Важно е да го имате предвид, както и да имате реалистични очаквания от процеса на терапията си, преди да направите заключението, че тя не работи.
 • Терапевтичният процес често е съпроводен от отключването на силни емоции. Това, че започвате да се гневите или разстройвате по време на терапията, не означава, че тя не работи, точно обратно.

Колко време е нужно, за да има положителен ефект от терапията?

 • Проучванията показват, че средно 15 до 20 сесии са необходими за 50% от хората, за да започнат да се наблюдават положителни ефекти и подобрение. Това се базира на информацията, която те споделят за симптомите, които наблюдават при себе си.
 • Има нарастващ брой специфични психологически подходи със средна продължителност (12 до 16 седмични сесии), за които е научно доказано, че водят до клинично значими подобрения.
 • На практика клиентите и терапевтите предпочитат да работят по-интензивно (например 20 до 30 сесии в рамките на половин година), за да постигнат по-пълно облекчаване на симптомите и да се чувстват уверени в натрупаните в клиента умения, необходими за поддържане на резултатите от терапията.
 • Данни от клинични проучвания показват, че хора със съпътстващи състояния и специфични личностови затруднения може да имат нужда от по-дълго време (например 12-18 месеца), за да се счете, че терапията е ефективна. Хора с хронични проблеми, може да имат нужда от продължаваща терапия и подкрепа, например, за да се редуцира рискът от изпадане в тежко психично страдание, но тези пациенти са сравнително малка група на фона на всички, които се нуждаят от някаква форма на подкрепа.

Ако не наблюдавате прогрес след разумен период на активна терапия, винаги е подходящо да обсъдите състоянието и нуждите си с друг терапевт и/или да поискате преразглеждане на вашия терапевтичен план, за да се уверите че действително получавате това, от което имате нужда и че е полезно за вас.

Източник: https://www.apa.org/ptsd-guideline/patients-and-families/length-treatment