Удрянето на децата води до трудности в училище

Удрянето на децата води до трудности в училище

Изследването показва, че удрянето на деца в предучилищна възраст може да навреди на възможностите им за четене и писане в процесът на ограмотяване.

Подробен статистически анализ на данни, събрани от над 21 0001 деца, показва как използването физически методи за дисциплина през ранното детство може да доведе до понижаване на нивото на грамотност през следващите осем години. Възможно е да бъдат засегнати способностите за четене и писане, а те са в основата на ученето: децата се учат да четат и трябва да четат, за да се учат.

Деца с родители, които често налагат физическа дисциплина в предучилищна възраст, са по-склонни да проявяват екстернализирано поведение (например агресия, правене на сцени) в първи клас и е възможно такова поведение да попречи на последващото развитие на грамотността до осми клас. С други думи, връзката между строгото родителство и понижената грамотност може да се обясни с факта, че онези деца, които биват удряни, са по-склонни да се държат деструктивно в училище, а това пречи в обучителния процес.

На основание на тези открития авторите препоръчват три неща:

  • Изследователите трябва да проучат по-щателно как учителите реагират спрямо деца, които правят сцени в училище, за да анализират как това води до понижени способности за учене от страна на детето.
  • Учители и други лица, които съдействат на родителите, трябва да ги информират за отрицателните ефекти на строгата дисциплина върху детското социо-емоционално развитие и проблемите по отношение на учебния материал. Те трябва да научат родителите на алтернативни форми на дисциплина, при които последните да поставят ограничения, да напомнят за правила и да обясняват последствията от определено поведение. Всичко това е свързано и с просоциално поведение и емпатия.
  • Ангажираните в образователната система трябва да осигурят внимание върху цялостното развитие на детето, включително социалната и емоционална сфера.

Данните в този анализ са извадени от Early Childhood Longitudinal Study – Kindergarten class of 1998-1999 (ECLS-K). Национално представителната група включва 21 260 деца от 944 детски градини. Отхвърлянето и приемането на нормите и правилата от децата са оценени от учителите, а нивото на грамотност е измерено с директно оценяване. Родителската дисциплина е оценена чрез въпросник, който събира информация от родителите за дисциплината, топлотата и емоционалната подкрепа.

Ситуацията според по-ранно изследване

Изследването показа съответствие между строгото родителство и намалените езикови умения, намаления лексикален запас и затрудненото четене при децата. Но как става това не било изяснено.
Строгото родителство – например крещене, заплашване, засрамване, пляскане, блъскане или удряне с предмет – е свързано с повреденото социално и емоционално развитие на детето. Този вид родителство също е свързан с повече агресия, враждебност и деструктивно поведение от страна на децата. Подобно поведение води до по-нисък успех в обучението. Според най-убедителната хипотеза импулсивността, враждебността и друго подобно поведение възпрепятстват обучението. Такова поведение може дори да доведе до пълното изключване на детето от класа или училището. Обратната хипотеза, че академичните неуспехи водят до деструктивно поведение, не е толкова подкрепена от доказателства, особено през ранната училищна възраст.

Новият статистически анализ потвърждава тези връзки, като се задълбочава повече от предното в търсенето на зависимостта между строгото родителство през периода, в който детето ходи на детска градина и пониженото ниво на грамотност осем години по-късно.

В това изследване екстернализираните симптоми при децата в първи клас напълно потвърждават връзката между родителската дисциплина в детската градина и развитието на грамотност до осми клас. Освен това екстернализираните симптоми при децата в първи клас частично потвърждават връзката между родителската физическа дисциплина в детската градина и нивото на грамотност при децата в осми клас.


1Проучването е проведено в САЩ

Източник: https://www.childandfamilyblog.com/child-development/hitting-children-reduces-literacy-skills/

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Виола Родионова