Значението на самозастъпничеството за деца, които учат и мислят по различен начин

Значението на самозастъпничеството за деца, които учат и мислят по различен начин

Автор: Андрю М. И. Лий, Доктор по право

Резюме:

 • Самозастъпничеството е способността да говорите за това, от което се нуждаете.
 • Развитието на умело самозастъпничество може да помогне на детето ви в образователно и социално отношение.
 • Можете да помогнете на детето ви да развие умението за самозастъпничество на всяка възраст, но е добре да започнете отрано.

Когато детето ви е изправено пред предизвикателства, вие се застъпвате за него. Говорите с учителите, членове на семейството или други хора за нуждите на детето ви. И така помагате на детето ви да получи подкрепа в училище и извън него.

Част от това да бъдете ефективен застъпник е да учите децата на уменията, от които се нуждаят, за да отстояват себе си. Това е нещо, върху което можете да започнете да работите отрано с детето си и да продължите да работите и в бъдеще. Можете да изградите основата за самозастъпничество, когато детето ви е още малко и след това да преподавате по-сложни умения на ученици в прогимназията и гимназията.

Какво представлява самозастъпничеството?

Самозастъпничеството е умение, което позволява на децата да разберат своите силни и слаби страни, да знаят какво им е необходимо, за да успеят, и да съобщят това на други хора.

Самозастъпничеството може да бъде разделено на няколко ключови елемента:

 • Да разбираш специфичните нужди. (Това е част от самосъзнанието.)
 • Да знаеш каква помощ или подкрепа ще отговори на тези нужди, като например индивидуално обучение или помощни приспособления в класната стая.
 • Да съобщаваш тези нужди на учители и други лица.

Да приемем, че детето ви изпитва затруднения с писането. А заниманията по история изискват водене на много бележки за домашна работа. Без подкрепа в писането, това би било трудно за вашето дете.

Ето пример за самозастъпничество в действие:

Детето ви разбира, че воденето на бележки ще бъде трудно и знае, че технологиите могат да му помогнат с воденето на бележки. Така че детето съобщава на учителя, че се затруднява с писането и иска да използва компютърно приложение за водене на бележки.

Ако учителят каже „да“, нуждите на детето ви са задоволени. Ако учителят каже „не“, детето ви разбира, че трябва да говори с друг човек, като например отговорника по специално образование.

Ползите от самозастъпничеството

Самозастъпничеството помага на децата да учат, като откриват решения на предизвикателствата в училище. В примера по-горе за водене на бележки детето ще се справя по-добре в клас, използвайки технологиите.

Разбира се, родителят също може да се застъпва. Но когато децата се самозастъпват, има допълнителни ползи. Децата, които се упражняват в самозастъпничество, могат:

 • Да намерят решения на предизвикателства, за които родителите може да не знаят;
 • Да изградят самоувереност в способността си да учат;
 • Да изградят чувство за самоконтрол върху обучението си;
 • Да развият независимост и самоутвърждаване.

Тези допълнителни предимства могат да доведат до голяма промяна в дългосрочен план. Вместо да се чувстват безсилни и зависими от другите, децата с умения за самозастъпничество са подготвени да посрещнат предизвикателствата на живота.

Ползите от самозастъпничеството надхвърлят образователните цели. Децата, които могат ефективно да отстояват себе си, могат да общуват в социални ситуации и дори да обясняват на приятели защо понякога се нуждаят от допълнителна помощ.

Как да изградим умения за самозастъпничество у децата?

Тъй като самозастъпничеството е особено важно, може би бихте искали да предприемете конкретни стъпки, за да помогнете на детето си в изграждането на това умение. Ето няколко начина да помогнете на детето си да развие самозастъпничество:

 • Говорете с детето си за силните и слабите страни.
 • Поддържайте разговори за разликите между учене и мислене.
 • Напомняйтена детето си, че да помоли за помощ е нещо добро.
 • Хвалете усилията на детето, когато изразява волята си.
 • Насърчавайте детето си да използва помощни приспособления в класната стая.
 • Намерете модел за подражание на детето си, като например ментор, който учи или мисли по различен начин.
 • Когато възникне проблем, дайте шанс на детето си да го реши преди да се намесите.
 • Оставетедетето си да се включва във вземането на решения за училище.
 • Ако детето ви следва Индивидуална програма за обучение, насърчавайте го да присъства на срещи, касаещи индивидуалното обучение.
 • Помислете за добавяне на цели за самозастъпничество към индивидуалните програми за обучение на детето ви.
 • Научете детето си какви законови права съществуват и как да говори за тях по позитивен, конструктивен начин.

Както при всяко ценно умение, самозастъпничеството изисква практика. Разиграйте ситуации, които могат да възникнат, за да помогнете на детето си да се почувства по-комфортно при искането на помощ.

За много деца самозастъпничеството не е лесно. Срамежливите деца, например, може да се нуждаят от различна подкрепа в научаването как да отстояват себе си. Други деца могат да се чувстват неловко или дори виновни, че искат помощ или помощни приспособления. Това важи в особена степен, ако детето ви се чувства засрамено от предизвикателствата в училище.

Преподаването на самозастъпничество може да бъде важна част от собственото ви израстване като застъпник. Уменията за самозастъпничество могат да помогнат на детето ви да се справи с настоящите предизвикателства, а също и с онези, които ще възникнат в бъдеще.

Ключови неща за запомняне

 • Самозастъпничеството е важно умение, което може да помогне на детето ви да се справя по-добре в училище и да бъде по-независимо в дългосрочен план.
 • Можете да предприемете конкретни стъпки, за да помогнете на детето ви да се научи на самозастъпничество.
 • Самозастъпничеството не е лесно, но с практиката и с времето детето ви може да развие това умение.

Източник: https://www.understood.org
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Евелина Банкова
Редакция: Боряна Великова-Тошева