Ерготерапия за деца със специални нужди

Ерготерапия за деца със специални нужди

Чувайки за първи път „ерготерапия“ човек може да помисли, че става дума за развиване на професионални умения или търсене на работа. Но всъщност ерготерапията се занимава с укрепване на фината моторика.

Това са умения, които включват, между другото и задачи като писане, рязане с ножица, връзване на обувки и използване на прибори. Ерготерапията често се използва в специални образователни програми за деца.

При възрастни, които се възстановяват след инцидент или инсулт, ерготерапията наистина може да включва умения, свързани с професионалната им работа. Но за децата, чието основно занимание е училището и играта, терапията се фокусира върху основни етапи от развитието им и необходимите умения за справяне с дейностите в училище и на детската площадка.

Ерготерапевтите, които работят с деца, обикновено използват техники и практики, които приличат на игра. В действителност обаче те са разработени с цел да оказват въздействие върху области, където детето има забавяне или изпитва затруднения. Някои ерготерапевти са обучени да прилагат и сензорно-интегративен подход. Този метод използва подобни на игра активности, които помагат на децата по-добре да възприемат и обработват информацията, която получават чрез сетивата си.

 

Ерготерапията и специалното образование

 

Ерготерапията е съпътстващ метод, предназначен за ученици със специални образователни потребности, който им помага да извлекат ползите от специалното си обучение. Ако детето ви отговаря на критериите за специално образование, тогава то може да бъде насочено към ерготерапия, но това не е задължително. Такова решение се взима от екип от специалисти, който се занимава със специалното образование на детето ви.

Имайки предвид горното, ерготерапията обикновено се прилага при деца, които се нуждаят от ранна интервенция и специално образование. Ерготерапевтът би следвало да е част от екипа, който създава индивидуалния план. Той също така трябва да присъства на срещите, когато този план се обсъжда и изготвя. У нас тази роля в повечето случаи поема ресурсния учител.

Целта, която си задава ерготерапевта/ресурсния учител е да снабди детето с необходимите му умения, така че то да може пълноценно да участва в образователната среда. Затова когато се разработва планът трябва да бъдат взети предвид образователните нужди на детето. Ерготерапевтите използват разнообразни инструменти за оценка и техники, за да направляват интервенцията.

 

Как могат да се включат родителите

 

Когато детето ви започне програма за ерготерапия, най-добре е да сте запознат напълно с това, което се случва. Това ви дава възможност да помагате по всякакъв начин, както и да сте сигурен, че детето получава най-полезната за него терапия.

Ако се нуждаете от повече информация или искате да видите програмата в действие, може да се уговорите да наблюдавате някоя от сесиите. Докато сте на място, задавайте въпроси и се уверете, че целите на индивидуалния образователен план са застъпени, сесиите се провеждат последователно, както и че терапевтичното пространство благоприятства добрата работа.

Училищният ерготерапевт/ресирсния учител също може да бъде много полезен при разрешаване на проблеми в класната стая. Той може да препоръча например специални пособия за писане, подходящи начини за сядане, които да намалят честите движения и „въртенето“ или предмети с леки тежести, които помагат за концентрация и запазване на спокойствие.

Опитайте се да поддържате добри взаимоотношения и връзка с терапевта на детето си, за да знаете как то се справя. От него също така може да поискате съвет за конкретни ситуации вкъщи. Освен това можете да разберете дали има допълнителни занимания, които бихте могли да правите заедно с детето, за да постигнете целите на терапията. За децата упражненията често приличат на игри и това може да е начин да разнообразите вашето време за игра у дома.

 

Думи за финал

 

Въпреки че някои родители са предпазливи и не желаят да се намесват в работата на учителите и терапевтите, ако се подходи правилно, участието на родителите може да бъде от полза за детето.

Екипът, включително и ерготерапевтът, създава стратегиите, но като родител вашите въпроси и изисквания могат да допринесат за изясняване на тези връзки.

В крайна сметка вие сте най-добрият застъпник за образованието и развитието на вашето дете. Така че не се колебайте да искате разяснения или да давате предложения. Включването ви в процеса ви позволява да имате активна роля в образованието на детето си и да се уверите, че то получава услугите и подкрепата, от които то се нуждае.

Източник: https://www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Марияна Петкова
Редактор: Петя Радева