Ролята на играта в общуването

Ролята на играта в общуването

Най-добрият начин да научите всичко е чрез игра. Децата не само могат да научат за историята, математиката и инженерството чрез игра, но също така могат да научат и важни социални умения – как да решават проблемите си, да отстояват идеите си, да развият умения за вземане на решения, да работят в група, да разрешават конфликти.
Нека да разгледаме накратко как социалната игра се развива и променя в различната възраст на децата. Има шест етапа на социална игра, като първия започва още от раждането.

1. НЕОСЪЗНАТА ИГРА
Това е трудно да се повярва, но играта започва още от раждането. Знаете тези произволни движения, които децата правят без ясна цел? Това всъщност е самото начало.

2. САМОСТОЯТЕЛНА ИГРА
Този етап започва в ранна детска възраст, когато децата започват да играят сами. Те го правят самостоятелно и не забелязват другите деца, които седят или играят наблизо.

3. ЗРИТЕЛИТЕ ИГРАЯТ
Играта на зрители се случва най-често при малките деца, но може да се случи и на всяка възраст. Този етап е, когато децата гледат как другите играят. Детето, което гледа играта е страничен наблюдател и може да задава въпроси или да се закача, но не се включва активно в играта. Това може да се случи, когато едно дете е срамежливо или несигурно за правилата или се колебае да се присъедини към играта.

4. ПАРАЛЕЛНА ИГРА
Паралелната игра обикновено се среща при малки деца, въпреки че се случва във всяка възрастова група. Тя започва, когато децата играят заедно с други деца без никакво взаимодействие. Но те все пак започват да обръщат внимание един на друг. Това е началото на желанието да бъдеш с други деца. Този етап наистина започва да полага основите на по-сложните социални етапи на играта.

5. АСОЦИАТИВНА ИГРА
На около три до четири години децата се интересуват повече от другите деца, а не от играчките. В един момент детето ще започне да взаимодейства повече с другото дете, с което играе, а това се нарича асоциативна игра. Те започват да задават въпроси и да говорят за играчките и какво правят. Това е началото на етапа как да се разбираме с другите. По време на асоциативната игра децата в групата имат подобни цели, например изграждане на кула от блокове. Те обаче не определят правила и нямат формална организация.

6. СОЦИАЛНА ИГРА
Децата наистина започват да общуват, обикновено след 4 годишна възраст. Те започват да споделят идеи и играчки и да следват установени правила и насоки. Те измислят игра и си разпределят роли. На този етап вече могат да работят заедно. Детето научава и практикува социални умения, като да си сътрудничи, да бъде гъвкаво, да се заема и да решава проблеми.

Тъй като децата продължават на етапите на игра, тяхната игра става по-сложна и включва все по-голямо взаимодействие с другите. За да могат децата да практикуват социални умения като съдействие, компрометиране и решаване на проблеми, най-добрият начин да направите това да им преодставите време и пространство за игри.

Източник: www.encourageplay.com