Ранната терапия при бебетата може да намали броя на диагностицираните с аутизъм деца

Ранната терапия при бебетата може да намали броя на диагностицираните с аутизъм деца

Резултатите от проведено проучване показват, че когато родителите са обучени как да действат при най-ранните проявления на аутизъм при бебетата, броят на тригодишните деца, които покриват критериите за диагноза „аутизъм“, намалява с две трети.

Британските и австралийските учени, провели проучването, досега никога не са наблюдавали подобрения в подобен мащаб.

Първите две години са от изключително значение за развитието на детския мозък – но повечето диагнози се поставят около тригодишна възраст.
За да се прецени до колко устойчив е ефектът, са необходими допълнителни дългосрочни проучвания при по-голям брой деца.

Проучването, публикувано в медицинския журнал JAMA Pediatrics, проследява 103 деца от Мелбърн и Пърт на възраст между 9 и 14 месеца, които показват ранни признаци на аутизъм.

В рамките на пет месеца родителите на половината от тези деца се обучават:

– да общуват с бебето дори при отсъствие на визуален контакт
– развиващите игри да са съобразени със специфичните нужди на детето

На тригодишна възраст тези деца все още демонстрират трудности в развитието, но социалното им общуване е подобрено, имат по-малко сетивни проблеми и повтарящо се поведение и едва 7% от тях покриват критериите за диагноза „аутизъм“ – в сравнение с 20% от децата, получили стандартни грижи.

Проф. Джонатан Грийн от Университета в Манчестър, създал видео-обучението, използвано в проучването, споделя: „В миналото много терапии имаха за цел разликите в развитието да се заличат и да се заменят с по-„типично“ поведение. Ние обаче предлагаме система, съобразена с уникалните специфики на всяко дете, при която социална среда, изградена около детето, му помага да учи по най-подходящия за него начин“.

Д-р Джеймс Кюсак от благотворителната организация за изследване на аутизма „Аутистика“ определя проучването като „обещаващо“.

Според него „изграждането на среда, комфортна за хората от аутистичния спектър, е възможно най-добрият начин те да развиват уменията си“. Той добавя, че не би трябвало да е налице диагноза, за да започнем да осигуряваме подкрепа и грижа според специфичните нужди.

Основни възражения

Според Тим Никълс от National Autistic Society проучването има немалко недостатъци.

„Аутизмът не е заболяване, не е нещо, което трябва да бъде лекувано или ограничено. Ранната намеса би трябвало да има за цел подкрепата на хората с аутизъм в трудностите, които те срещат.“

Проф. Андрю Уайтхаус от Института Telethon Kids към Университета на Западна Австралия, който участва в проучването, смята, че резултатите все пак са „важна стъпка напред“. „Това е истински крайъгълен камък в изследванията на детското здраве. Нашата цел е да открием силните страни и трудностите за всяко дете, така че да му помогнем да развие уникалните си умения, с които обогатява света.“

Източник:https://www.bbc.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Мария Змийчарова
Редакция: Диана Стойкова
Photo credit: Freepik