Как да разберем, че е време да се обърнем към логопед?

Как да разберем, че е време да се обърнем към логопед?

Всеки родител се вълнува от развитието на своето дете и ежедневно възникват въпроси от типа на “Всичко ли е наред с речта на моето дете?”. Има ли някакви проблеми? И ако има – как най-бързо могат да бъдат разрешени?

Много често родителите не бързат да се обръщат към логопед, защото мислят, че е още рано и проблемът ще се реши във времето от самосебе си.

Бабите често успокояват с фрази, като например: „Изчакайте, не се притеснявайте, момчетата проговарят по-късно.“ Неправилната артикулация и трудността при произнасяне на някои звукове за някои родители е временно затруднение, което ще се коригира с възрастта. Но дали наистина е така?

Как да разберем дали детето има нужда от логопед?

Логопед за детето на 1 година

В първите месеци от живота на кърмачето започва гукането – неговата първа реч (гу-гу, агу, и т.н.). Около 6 месечна възраст се появява лепетът – повтаряне на срички, които нямат конкретен смисъл (па-па-па-па; ма-ма-ма-ма), към годинка трябва да се появи реч, която се състои от повтарящи се звукове (ма-ма, та-та, ба-ба и т.н.) Тази реч, за разлика от лепета, е целенасочена и в нея има вложен смисъл.

Ако тези видове реч закъсняват или не се появят, е крайно препоръчително да се обърнете към специалист.

Логопед за детето на 2 години

Около две и половина години се появява така наречената елементарна фразова реч. Детето вече може да започне да говори с прости изречения, увеличава се речниковият запас. Детето трябва да има вече в речника си запас от думи, които да употребява. Ако това не се случва, означава, че речевото развитие съществено изостава от нормите. Логопедът ще помогне на детето.

Логопед за детето на 3 години

На три години детето трябва да започне да съставя изречения. От прости словосъчетания, то минава към по-сложни, използва окончания, различава единствено от множествено число (разбира се, интуитивно), употребява различни предлози и съюзи.

Логопед за детето на 4 години

На четири години детето започва да използва сложно съчинителни изречения. Усвоява звукове “С”, “З”, “Ц”, сложните предлози и съюзи.

Логопед за детето на 5 години

На пет години у детето се появява така нареченият речник на ежедневните думи, които то често употребява в речта си. Детето в предучилищна възраст може не само да назовава всички предмети, които са около него, но и да им дава точно описание и характеристики. На тази възраст детето вече трябва да произнася правилно сложни думи, например „зеленчук“, „парашут“, „слънчоглед“ и др. На тази възраст то трябва вече да произнася звукове “Ш”, “Ж”, “Ч”.

Логопед за детето на 6 години

От пет до шест години при децата напълно укрепва мускулатурата на артикулационния апарат. На тази възраст трябва да могат да изговарят правилно всички звукове, включително “Р” и “Л”. Децата активно разговарят, произнасят сложни думи. Те спокойно изпълняват задачи, поставени им от родители и близки, разделят думите на срички, умеят да подбират думи по даден звук, спокойно могат да рецитират наизуст стихотворения.

Ако речта на вашето дете съществено се различава от посочените по-горе съвременни норми, несъмнено трябва да потърсите логопед. Към такъв специалист родителите трябва да се обърнат и с профилактична цел – тази консултация е еднократна (ако специалистът не открие речеви нарушения), за да се провери нивото на речевото развитие на детето и да се предотвратят възможни говорни проблеми в бъдеще.

А ако се забележат каквито и да е отклонения в по-ранна възраст, не трябва да се пренебрегва посещението при логопед и да се изчаква. За съжаление специалистите често се сблъскват със ситуации, в които родителите поради прекалена заетост, неглижиране или недооценяване на проблема се обръщат към логопед едва преди започване на училище. В тези случаи говорните проблеми се разрешават доста по-трудно и продължително, а на детето, като правило, му е трудно да се адаптира сред връстниците си в училище.

Важната роля на логопеда в различните етапи от развитието на детето

И така, ако сте забелязали, че речта на вашето дете в затруднена, то неправилно произнася звукове, бърка окончанията, размества думите в изречението, заеква, зле възприема чуждата реч, не умее да съставя изречения от прости думи или речта просто отсъства, в такива случаи изходът е един – необходим е логопед.

С какви проблеми работи логопедът?

  • закъснение в речевото развитие
  • неправилно произношение на звуковете и думите
  • липса на реч
  • проблеми в съставянето на изречения
  • проблеми при четене и писане
  • неправилно възприемане и разбиране на чужда реч
  • неспособност да разказва
  • заекване
  • нарушение на речта, заради въздействието на външни фактори (операции, стрес и др.)

Съвременното общество изисква от човека красноречие, грамотност, умение ясно да изрази своите мисли и свободно да владее начините на комуникация. Родителите трябва да подготвят детето за живота му като възрастен, за да няма то проблеми в общуването, а също и да предотвратят възникването на комплекси, които ще забавят развитието на неговата личност и разгръщането на творческия му потенциал.

Навременното обръщане към логопед ще позволи да се избегнат такива проблеми в бъдеще и ще помогне без излишен стрес да се постигне правилното личностно развитие на детето.

Може да запазите час за консултация с Татяна Митова – логопед в Център за детско развитие „Малки чудеса“ тук или на телефон 0887 545 446.

Източник:https://altera-vita.ru