Децата в детската градина имат все по-малко време за игри. Защо игрите са важни.

Децата в детската градина имат все по-малко време за игри. Защо игрите са важни.

Да си дете в детска градина днес е много по-различно от това да си бил в детска градина преди 20 години. Всъщност детската градина днес се усеща по-скоро като подготвителен или първи клас.

Проучвания установяват, че петгодишните деца днес прекарват повече време във водени от учители академични учебни дейности, отколкото във възможности за базирано на игри обучение, което да предизвиква тяхното детско любопитство и да насърчава социалното развитие сред връстниците им.

Като бивш учител в детска градина, баща на три момичета, които наскоро са преминали през детска градина и като изследовател и учител-педагог по ранно детско образование, детската градина е част от живота ми в зряла възраст от почти 20 години.

Като родител видях как ръководени от ученици проекти, сензорни маси (които включват пясък или вода) и зони за ролеви игри бяха заменени с водено от учители учебно време, центрове за писане и списъци с думи, които децата трябва да запомнят. А като изследовател открих, заедно с моя колега И Чин Лан, че учителите на деца в ранна детска възраст очакват те да имат академични знания, социални умения и способност да се контролират, когато постъпят в детска градина.

И така, защо това има значение:

Само работа и почти никаква игра

Първо, нека да видим как изглежда детската градина днес.

Като част от моето текущо проучване, проведох интервюта с редица заинтересовани страни в детските градини – деца, учители и родители, за това какво според тях е детската градина и каква трябва да бъде. По време на интервютата споделях 23-минутен филм, който направих миналата пролет за един типичен ден в класната стая на детска градина в държавно училище.

В класната стая, която заснех, имаше 22 деца и един учител. Те бяха заедно почти през целия учебен ден. През това време те участваха в около 15 различни академични дейности, които включваха тренировки по разбиране на думи, упражняване на визуални думи, самостоятелно четене и след това четене на приятел, броене до 100 през 1, 5 и 10, практикуване на просто събиране, броене на пари, научни дейности с живи същества и многократно писане в тетрадки. Почивката настъпи чак след последния час на деня и то за около 15 минути.

За деца на възраст между пет и шест години това е огромно количество работа. Учителите също са под натиск да покриват материала.

Когато попитах учителката, която интервюирах за краткия филм, защо е покрила толкова много материал за няколко часа, тя каза:

„Има натиск върху мен и децата да се представим на по-високо академично ниво“.

Тоест, учителката призна, че натоварването на детските градини е ужасно голямо, но също каза, че не може да направи нищо, за да го промени.

От нея се изискваше непрекъснато да оценява учениците си, не само по собствените си инструкции, но и също да прави тримесечни отчети, да дава оценки на четене в училище, оценки за четене и математика, както и задължителните от държавата оценки за грамотност.

На свой ред, когато попитах децата от детската градина какво учат, отговорите им отразяваха две неща – първо, те се учеха да следват правила; второ, ученето беше в името на това да преминат в следващия клас и в крайна сметка да си намерят работа някой ден. Почти всички ми казаха, че искат повече време за игра. Едно момче каза: „Иска ми се да имаме повече почивка.“

Тези твърдения отразяват констатациите на изследователите Дафна Басок, Скот Латам и Анна Рорем, че детската градина сега се фокусира върху обучението по грамотност и математика. Те също така потвърждават изявленията на други учители в детски градини, че децата се подготвят за важни тестове още в детската градина.

Ето как играта помага на децата

Изследванията показват, че класните стаи, които предлагат на децата възможността да участват в базирани на игра и ориентирани към децата учебни дейности, помагат на тези деца да растат академично, социално и емоционално. А ваканцията помага на децата да възстановят вниманието си за учене в класната стая.

Фокусирането върху правилата може да намали желанието на децата да поемат академични рискове и тяхното любопитство, както и да попречи на тяхното самочувствие и мотивация като ученици. И всичко това може да повлияе отрицателно на представянето им в училище и по-късно в живота.

Даването на шанс на децата да играят и да участват в практически учебни дейности им помага да усвоят нова информация, както и да сравняват и контрастират това, което учат, с това което вече знаят. Освен това им дава възможност да общуват с връстниците си в по-естествена среда и да решават проблеми сами. И не на последно място позволява на децата в детските градини да осмислят емоционалните си преживявания в училище и извън него.

Така че децата, които искат повече време за игра, не се опитват да се измъкнат от работа. Те знаят, че трябва да се трудят в училище. По-скоро те искат шанс да се презаредят, както и да бъдат себе си.

Както каза друго момче от детската градина в кабинета ми: „Научаваме за нещата, които трябва да научим, защото ако не научим неща, значи не знаем нищо“.

Учене чрез изследване

И така, какво можем да направим, за да помогнем на децата в детските градини?

Не се застъпвам за премахването на учебните предмети в детските градини. Всички заинтересовани страни, с които съм говорил до този момент, дори децата, знаят и признават, че в детските градини трябва да се усвоят академични умения, за да може да се успее в училище.

Липсва обаче възможността за свободно изследване. Като учител в детска градина отбелязвам следното – свободното и проучвателно обучение е заменено със „седнете, съсредоточете се, научете, свършете го и може би ще имате време да играете по-късно“.

Политиците, училищните системи и училищата трябва да признаят, че стандартите и тестовете, които изискват, са променили класната стая в детската градина по значителен начин. Семействата също трябва да бъдат по-активни. Те могат да помогнат на учителите на децата си, като бъдат техни защитници за по-балансиран подход към обучението.

Децата в детската градина заслужават учебни преживявания в училище, които подхранват тяхното развитие, както и желанието им да учат и да взаимодействат с другите. Това ще им помогне да възприемат училището като място, което ще им помогне да се превърнат в по-добри хора.

Източник: theconversation.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Теодора Каменова
Photo credit: Freepik