Хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD) и аутизъм са асоциирани с вътреутробни тежки метали и основни минерали

Хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD) и аутизъм са асоциирани с вътреутробни тежки метали и основни минерали

Резюме: Пренаталното излагане на тежки метали като например кадмий, олово, арсен и повишени нива на минерала манган, бяха асоциирани с повишен риск от развитие на Хиперактивност и дефицит на вниманието, както и диагностика на аутистичния спектър при деца.

Източник: Норвежки институт по обществено здраве

Нивата на тежките метали кадмий, олово, арсен и на основния минерал манган, измерени в кръвта на майката по време на бременност, са били асоциирани с повишен риск от ADHD и/или аутизъм при детето.

Това проучване не показва, че металите и минералите са директна причина за ADHD или аутизъм, защото наблюдаваните асоциации могат да имат други обяснения; въпреки това обаче, откритията показват колко важно е да имаме повече познания за това как замърсителите на околната среда могат да повлияят на развитието на плода.

Замърсителите на околната среда могат да повлияят на развитието на детето дори и в утробата на майката. За някои тежки метали като олово, живак, арсен и кадмий се знае или се подозира, че възпрепятстват развитието на мозъка и могат да достигнат до плода през плацентата.

Такъв също е и случаят с минерали като манган, селен и мед, които в достатъчни дози са важни за нормалното развитие на мозъка на плода, докато нива, които са твърде ниски или твърде високи могат да бъдат потенциално вредни.
Изследователският въпрос в това проучване е дали някои от тези вещества може да повиши риска от ADHD или аутизъм при децата. Има малко на брой проучвания, които са изследвали метали и минерали по време на феталното развитие и връзката им с ADHD или аутизъм при децата.

Тежките метали и минерали са измервани в кръвта на майките по време на бременност при 2136 майки от Изследване на норвежка кохорта на майки, бащи и деца, където 705 деца имат поставена диагноза ADHD, 397 имат поставена диагноза аутизъм, а 1034 нямат диагноза.

Проучването е показало, че нивата на някои тежки метали и минерали се асоциира с повишен риск от ADHD, аутизъм или и двете диагнози. В някои случаи, както високи, така и ниски нива в кръвта на майката се асоциират с повишен риск, в сравнение с нормални нива.Това проучване също взема в предвид други фактори, които биха могли да бъдат свързани с излагане на метали и минерали и диагностика на развитието, като образование на майката, възраст, паритет, консумация на морски дарове, пушене, пола на детето и година на раждане.

Дори и след като се вземат в предвид тези други фактори, има повишен риск от диагностициране с аутизъм както при най-високите, така и при най-ниските нива на олово в майчината кръв, в допълнение към повишен риск при по-високи нива на арсен. За ADHD, има повишен риск от диагностициране както при ниски, така и при високи нива на арсен. Най-високите нива на кадмий се асоциират с повишен риск за диагностициране както с ADHD, така и с аутизъм, в сравнение с най-ниските нива.

Децата на майки както с ниски, така и с високи нива на манган в кръвта имат повишен риск за диагностициране с ADHD. Сред децата на майките с най-високи нива на манган (сравнено с тези с най-ниските), има и повишен риск от диагностициране с аутизъм.

„Повечето хора, включително бременните жени и неродените деца, са изложени на хиляди химикали. Все още, ние знаем учудващо малко за това как те могат да повлияят на развитието на мозъка на плода. Нуждаем се от повече изследвания, за да придобием знания за причинно-следствените връзки между замърсителите на околната среда и развитието на мозъка“,

твърдят Теа Скухайм и Гру Вилангер, двама от изследователите, работещи по проучването.

Важно е да се подчертае, че асоциациите, които са открити в проучването са на групово ниво и че фактори, които не са били включени могат да са повлияли на резултатите. Затова не можем да твърдим, че тези метали и минерали са пряка причина за развитието на ADHD или аутизъм.Има много различни фактори, които допринасят за развитието на тези нарушения, където особено важна е наследствеността. И все пак вероятно има сложно взаимодействие между гените и факторите на околната среда, като например замърсителите на околната среда.

Предишни изследвания в тази област са били фокусирани основно върху най-добре познатите и токсични тежки метали, като например олово и живак. Те също така са базирали техните изследванията върху съобщаваните от родителите симптоми за ADHD при децата, а не върху регистрирани диагнози.

Откритията в това проучване подкрепят резултати от подобни проучвания, проведени в други страни. Това проучване обаче е сред първите, в които са изследвани 11 различни метали и минерали заедно с диагноза ADHD и аутизъм. Излагането на тях е било изследвано както индивидуално, така и смесено.Токсичните тежки метали като живак, олово, арсен и кадмий се срещат естествено в околната среда, но в следствие на човешката дейност като замърсяването от промишлеността и мините, в околната среда нивата им са повишени.

Според Норвежката агенция за околна среда, използването на оловни боеприпаси е най-големият източник (67%) на емисии на олово в околната среда в Норвегия. Както естествено появилите се емисии, така и тези от промишлеността в почвата и водата водят до това, храната да се превърне в най-големият източник на метали и минерали. Някои от веществата (живак, олово, кадмий)се акумулират в храната и могат да бъдат предадени от майката към детето по време на бременност.

Оловото и кадмият могат да бъдат открити в много от хранителните продукти, които често консумираме, като например зърнени продукти и зеленчуци, в допълнение към напитките. Има повишени нива на кадмий в месото от органи (бъбреци и черен дроб) и месото от кафяви раци. Цигарите също са важен източник на кадмий.

Семействата, при които месото от дивеч е част от ежедневната диета, са изложени допълнително на олово, в комбинация с излагането, което идва от други хранителни продукти. Според предупрежденията от Норвежката агенция по безопасност на храните, млади, бременни и кърмещи жени, както и деца под седем годишна възраст, не трябва да консумират месо от дивеч, който е бил обстрелван с оловни боеприпаси.

Има конкретни предупреждения от Норвежката агенция по безопасност на храните относно приема на морска храна от замърсени райони в Норвегия (пристанища, фиорди и езера). Населението е изложено на арсен най-вече чрез храни и напитки, а в Норвегия морската храна е един от основните източници.При рибите и морските дарове по-голямата част от арсена са органични форми, които се считат за по-малко токсични от неорганичните такива. Както проучванията върху хора, така и тези върху животни показват вредно въздействие върху нервната система след излагане на неорганични форми.

Въпреки че манганът е от съществено значение за много биохимични процеси в организма, прекомерните нива за дълъг период от време също могат да бъдат вредни, особено за мозъка и за нервната система.Най-големият източник, на който се излагат хората са храните (зърнени продукти, зелени зеленчуци, ядки) и мултивитаминни добавки. Освен това излагането може да възникне чрез козметика, питейна вода, замърсяване на въздуха и източници, свързани с професията.

В населението на Норвегия има конкретни групи професии, работещи с метали, които са изложени на високи нива на манган. В райони по света с високи нива на манган в почвата и подпочвените води (като питейната вода) или където мините допринасят за високи концентрации във въздуха, проучвания показват асоциация с поведенчески проблеми, когнитивни дефицити, намалени способности за учене и по-ниска учебна успеваемост при децата.
Нужда от повече познания относно замърсителите на околната среда сред населението

Изследването включва деца, родени между 2002-та година и 2009-та година. Въпреки това познанията за текущите нива, на които сме изложени, са ограничени. Въпреки че са въведени забрани и разпоредби за някои от тежките метали (например живак и олово), много метали се разнасят по въздух и вода по целия свят. По този начин ние не знаем нивата на металите и другите замърсители на околната среда към днешна дата. По тази причина е важно да имаме повече познания за това.

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса” :Елия Атанасова
Източник:https://neurosciencenews.com