Отражение на зеленината и природата върху децата

Отражение на зеленината и природата върху децата

Детството трябва да бъде “зелено”

Децата, които растат в по-екологична среда и по-близо до природата са изложени на до 55% по-малък риск от развитие на различни психични разстройства по-късно в живота си. Това става ясно от ново изследване на Aarhus University в Дания, в което се подчертава необходимостта от проектиране на зелени градове в името на бъдещето.

Все по-висок дял от световното население заживява в градовете, а Световната здравна организация изчислява, че повече от 450 милиона от населението на света страда от психични разстройства. Число, което се очаква да се увеличи.

Въз основа на спътникови данни, събирани в периода 1985 – 2013 г., изследователи от университета в Орхус картографират наличието на зелени площи около домове на почти милион датски семейства, в които живеят деца и сравняват тези данни с риска от развитие на едно от 16 различни психични разстройства по-късно в живота.

Проучването, публикувано в престижния американски журнал PNAS, показва, че децата, заобиколени от големи количества зелени площи в детска възраст, са изложени на до 55% по-нисък риск от развитие на психично разстройство – дори след отчитане на други значими рискови фактори като социално-икономически статус, урбанизация и фамилна история на психичните разстройства.

Пост-докторантката Кристин Енгеман от Департамента по биологични науки и Националният център за научни изследвания, която ръководи изследването, споделя: “Нашите данни са уникални. Имахме възможността да използваме огромно количество информация от датските регистри, свързани с местонахождението на жилищата, данни за заболеваемостта на населението и други ценни находки и да ги сравним със сателитните изображения, разкриващи степента на наличие на зелено пространство около всеки индивид по време на неговото развитие.”.

Изследователите знаят, че шумът, замърсяването на въздуха, инфекциите и лошите социално-икономически условия увеличават риска от развитие на психично разстройство. Обратно, други проучвания показват, че повече зелени площи в местната област създават по-голямо социално сближаване и увеличават нивото на физическа активност на хората, както и могат да подобрят познавателното развитие на децата. Всичко това са фактори, които могат да окажат влияние върху психичното здраве на хората.


Източник:https://neurosciencenews.com/aging-green-space-mental-health-10824/