Размисли на един специален педагог в извънредно положение

Размисли на един специален педагог в извънредно положение

От месец и половина всички сме жертва на един вирус и произтичащото от него извънредно положение. Последствията от затварянето на училищата, детските градини и центровете за работа с деца поставя родителите и децата в нова и необичайна обстановка, нарушавайки техния график и ритъм на живот много от децата изпадат в криза и това оказва своето негативно влияние върху когнитивните способности на децата.

Някои услуги и цели, заложени в специалните образователни планове на децата, са не само свързани с преподавателите, отнасят се и за поведението, социализацията и здравето на учениците.
В тези дни мога да кажа, че много деца с аутизъм проявяват регрес в развитието си по отношение на когнитивните, комуникативните и езиковите си възможности на фона на това положение, защото не са посещавали терапевти повече от месец. Терапия правена с години се заличава.

Какво се случва с деца, които са имали проблеми със социализацията? Техните родителите са се постарали с дълговременна терапия и влагане на много средства да ги извадят от това положение и сега нещата се повтарят за тях. За някои услуги, родителите могат да получат помощ от експерти дистанционно, разбира се ако детето може да възползва от подкрепа по този начин и дигиталното устройство не го напряга и разсейва.

Много от децата с ДЦП не могат да посещават кинезитерапевт и това се отразява на тяхното общо двигателно състояние. Последствията за децата с агресивни и автоагресивни прояви в момента са мъчителни за родителите и за тях самите.

Дотук споменах част от децата със специални образователни потребности, но факт е, че това положение влияе цялостно върху всички. Много от децата имат нужда от онази физическа подкрепа, специалиста да бъде до него, за да усеща сигурност и подкрепа, че се справя, да му хване ръката и да му покаже.

Всичко това рефлектира върху когнитивните-познавателни процеси, езиково-говорното развитие, социализацията, мотивацията за учене и справяне с трудностите, свързани с моторните движения и фината моторика на ръката.

От всичко казано дотук се съсредоточих върху последствиятаот прекъснатата работа със специалисти, но затварянето на децата в малки пространства носи и други рискове за здравето. Отслабва имунната система и пускането на обществени места след изолацията, ходенето на училище ще доведе до висока заболеваемост сред децата. Липсата на двигателни движения на много от тях ще се отразят неблагоприятно на мускулите, което би било причина за атрофия и мускулни спазми. Много от децата със специални потребности имат придружаващи хронични заболявания, на които стоенето в затворени помещения може да доведе до обостряне на заболяването – напр.: бронхиална астма, също така ще бъде причина за наднорменото тегло на много от децата, които по принцип имат забавен метаболизъм (синдром на Даун).

В това „особено” положение някои от центровете за работа с деца затвориха, други се ориентираха в създалата се ситуация и продължиха работа. Ние от център за детско развитие „Малки чудеса” реагирахме на нуждите на днешния ден и започнахме да предлагаме безплатни виртуални консултации за деца и родители със специалисти: ранно детско развитие, логопед, психолог, семеен психолог и специален педагог. Много семейства, които се нуждаят от подкрепа в новата ситуация, се свързаха с нас. Нашите специалисти се опитват да отговорят както на нуждите на родителите, така и на тези на децата, доколкото това е възможно да се случи дистанционно.

Мога да дам пример с детенце в първи клас, чиято майка се свърза с нас много притеснена от факта, че детето има трудности в писането под диктовка и смятането. След няколко консултации с детето се вижда напредък във вниманието, концентрацията, следенето на диктуван текст, смятане на цифри (подобри се количествената представа и ориентацията във времето).

В такива ситуации може да се радваме на малките си ежедневни успехи като специалисти и удовлетворението от работата с децата и техните родители.

В заключение мога да кажа само, че това положение ще коства много на всички нас – деца, родители, учители и специалисти. Надяваме се скоро да можем физически да бъдем заедно и да се радваме на общите си постижения.

Автор: Петя Димитрова, специален педагог към Център за детско развитие “Малки чудеса”