Край на грипните ваканции. Заменят ги с дистанционно обучение по предложение на МОН

Край на грипните ваканции. Заменят ги с дистанционно обучение по предложение на МОН

Министерството на образованието и науката предприема въвеждане на дистанционно онлайн обучение както при епидемии, така и при други извънредни обстоятелства.

Това ще важи и за отделни ученици, които се налага да отсъстват по здравословни, семейни или други причини, които не им позволява да присъстват физически в час. Целта на предложението е да не се пропуска учебен материал, когато поради непредвидени обстоятелства присъствието на място е невъзможно.

Министърът на образованието Красимир Вълчев подчертава, че присъствената форма остава основна и най-добрата, а електорнното обучение ще бъде допълващо. Като недостатъци той изтъква невъзможността за социализация, част от знанията и уменията не могат да бъдат напълно усвоени в среда на електронно обучение, например социални, двигателни и умения за развитие на моториката.
От МОН ще разрешат до 20% от учебните часове след 4-ти клас да се провеждат дистанционно. Това означава по един час дневно. Опция, подходяща за учебните заведения на двусменен режим, за да не се налага децата да идват прекалено рано или да си тръгват късно вечерта.