Задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните, предлага МОН

Задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните, предлага МОН

В Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда промяна, която да направи предучилищното образование задължително за 4-годишните деца. Аргументът за включването на децата още от 4 години в задължително предучилищно обучение е, че това е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното им развитие. Законопроектът предстои да бъде разгледан и гласуван от Народното събрание, като в момента със задължителен обхват от образователната система са децата на 5 и 6 години.

Мотив за ранното включване на децата в задължително посещение на детска градина е, че това ще осигури подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата, както и ще предотврати натрупването на дефицити и ще бъде превенция на ранното отпадане от образователната система.

Предвижда се семействата, които са в затруднено социално и икономическо положение да бъдат подпомогнати в заплащане на таксата за детска градина.
Тъй като Столична община няма възможност да обхване всички 4-годишни деца, в София задължителната предучилищна подготовка се отлага с една година.
До учебната 2023/2024 година общините ще трябва да обхванат децата на 4 години в детските градини.