Трудности с писменото изразяване в училище и в ежедневието

Трудности с писменото изразяване в училище и в ежедневието

Трудностите в изразителното писане влияят върху способността на човек да пише и подрежда мисли на хартия, използвайки подходящи детайли, последователност, структура на изречението и литературна форма. Хората със затруднения в умението за експрeсивно писане имат значителни затруднения при завършването на училищни задачи, включващи писане, както и когато се налага да използват писанeто в ежедневни ситуации. Те може да нямат затруднения с писането на букви на хартия, но не могат да използват думи, за да изразят организирани и пълни мисли в писмена форма. Възможно е да имат затруднения с употребата на думите.

Причини

Трудносите в уменията за изразително писане най-вероятно включват трудности с експресивната обработка на езика и центровете за визуални разсъждения на мозъка. Вярва се, че тези неспособности са наследствени или причинени от проблеми в развитието. Те не са резултат единствено от проблеми с изразителния или възприемчив език, проблеми със зрението или слуха, фината координация на двигателните мускули или затруднения в основните умения за писане, но могат да бъдат усложнени от тези състояния.
Учениците със затруднения в ученето може да са способни да произвеждат съдържание, да създават или организират структурата на писането си и да планират как да напишат съчинение, но имат затруднения при преработката на текста или могат да имат проблеми с несъзнателните и физическите аспекти на писането.

Тестване и диагноза

Писмените диагностични тестове могат да се използват за определяне на видовете проблеми, които засягат писането на обучаващия се. Чрез наблюдения, анализиране на работата на учениците, когнитивно оценяване и евентуално оценяване на езика, преподавателите могат да помогнат на екипа, изготвящ индивидуална образователна програма, да разработи подходяща индивидуализирана учебна програма.

Инструкции за хората с проблеми в изразителното писане

Оценяването може да предостави информация, която да помогне на преподавателите да разработят ефективни стратегии. Обикновено те са фокусирани върху разработването на стратегии преди самото писане, за да се организират мислите, използвайки графични организатори, медиирано писане и използване на модели. Като отделят време за планиране преди да пишат, децата могат да използват тези продукти като външна памет, на която могат да се позовават, когато съчиняват текст като по този начин освобождават работната си памет.

Учителите или логопедите също могат да работят върху езиково-базираните аспекти на писането, за да помогнат на учащите да изградят разбиране и говорно изразяване.

Митове

Хората с проблеми в изразителното писане са интелигентни поне толкова колкото техните връстници. Те може да изглеждат мързеливи, но всъщност просто са затруднени от писмените задачи. Тези хора често се чувстват неудобно от неспособността си и избягват писането. Неинформираните учители, ученици и други възрастни могат да ги виждат като по малко способни, докато всъшност те са доста интелигентни.

Учениците със затруднения в ученето могат да бъдат хора с високи постижения с правилните специално разработени инструкции и приспособяване. Някои ученици разбират много повече от това, което са способни да изразят на хартия, докато други имат и рециптивни езикови нарушения.

Какво да направите?

Ако мислите, че детето ви има затруднения с писането, свържете се с учителите или директора на училището, за да бъде създадена индивидуална програма и форма на оценяване. За студентите в колежи и университети, офисът за консултации в учебното заведение може да ви помогне в намирането на ресурси за подобряване на шансовете за успех.

Източник: https://www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Виктория Джорова