Плантарен рефлекс: или защо детето ми върви на пръсти и трудно пази баланс и координация

Плантарен рефлекс: или защо детето ми върви на пръсти и трудно пази баланс и координация

Представете си за момент какво би било да изпитвате дискомфорт или дори болка всеки път, когато стъпалата ви докоснат земята. Натискът, който упражнявате с всяка стъпка, предизвиква незабавно неудобство и нестабилност, докато слизате по стълбите, тичате из стаята или изкачвате връх. Възможно е да се чувствате като клоун, чиито обувки са прекалено големи за краката му, докато се препъвате, губите равновесие и дори падате. Или е възможно да се чувствате, сякаш играете на горещ картоф с всяка стъпка, която изминавате. Избягвате натиска върху земята с краката си, за да облекчите дискомфорта в петите, пръстите и възглавничките на стъпалата си. Дори мозъкът ви да заповядва на краката ви да вървят нормално като всички останали, те просто не се подчиняват.
Сега си представете дете със същите проблеми, което се опитва да подобри начина си на вървене, докато играе на детската площадка или участва в час по физическо. Дете, на което му е неудобно да стъпи с крака на земята, на което му е трудно на пази равновесие, когато стои изправено, или върви странно (например на пръсти), може би се сблъсква с ефекта на примитивните рефлекси.

Тъй като всяко дете се ражда с примитивни рефлекси и те са съвсем естествени до конкретен момент в развитието му, може да е трудно да прецените кога детето ви е запазило рефлекс, който е трябвало да изчезне, както и да знаете разликата между всеки един от тях. Много често един примитивен рефлекс е свързан с друг, особено в първата година след раждането. Например връзката между плантарния рефлекс и рефлекса на Бабински започва в момента, в който детето се появи на белия свят.

И двата рефлекса присъстват от момента на раждане и са резултат от стимулирането и натиска върху стъпалото. Ако детето ви запази един от тези или и двата рефлекса, това може да е причината да върви на пръсти или да изглежда непохватно, небалансирано и некоординирано.
Преди да установим дали детето ви е запазило плантарния рефлекс или рефлекса на Бабински, е важно да се знае какво представлява всеки един от тях и как може да повлияе на ученето на детето ви по време на развитието му.

Какво е плантарен рефлекс?
Плантарният рефлекс е подобен на палмарния рефлекс. Както ръката (palmaris – лат. длан) се отваря когато погалим горната ѝ част, така и стъпалото се свива или напряга, когато погалим или натиснем възглавничките на стъпалото на бебето (plantaris – лат. ходило). Плантарният рефлекс се проявява около 11-та гестационна седмица (в майчината утроба), забелязва се при раждането и обикновено „заспива“ около първия рожден ден на детето.

Когато детето е бебе, може да забележите плантарният рефлекс да причинява спонтанно движение на стъпалата и пръстите на краката. Например, ако бебето седи в количка или стол, може да си свива пръстите на краката, без някой да ги докосва. Това продължително упражнение се счита за полезно за развитието на опорно-двигателната система и на връзките в детския мозък, които в последствие се използват за двигателно планиране и за учене в училище.

Какво е рефлекс на Бабински?
Рефлексът на Бабински също се забелязва при раждане и започва да изчезва след първата година на детето. Рефлексът се наблюдава, когато външната част на ходилото на бебето бъде погалена отгоре надолу чак до петата му. Палецът на крака се изпъва нагоре, а останалите пръсти формират ветрило. Рефлексът на Бабински се смята за сроден на плантарния. И двата предизвикват движение на стъпалата на бебето и спомагат невронното развитие на мозъка. Освен това този рефлекс помага на бебето ви да лази с цяло тяло (избутване на пръстите на краката от пода, което води до плъзгане напред).

Интересен факт за рефлекса на Бабински е, че от него зависи развитието на централната нервна система. Централната нервна система е свързана и със сетивната, вестибуларната, проприоцептивната и зрителната система. Запазването на рефлекса на Бабински може да доведе до проблеми с всички тези системи, както и до трудно пазене на равновесие, лоша координация, трудно проследяване с поглед, лоша координация между око и ръка, сетивни проблеми и затруднения в училище.

Какво общо имат плантарният рефлекс и рефлексът на Бабински с пазенето на равновесие?
Хората се раждат с определени несъзнателни реакции към средата, които се проявяват при бебетата. Не е добър знак обаче, ако примитивните рефлекси се задържат и в по-късните детски години. Ако детето запази плантарния си рефлекс, това може да му попречи да си взаимодейства със средата и да изгради т.нар. сетивна йерархия, която е изключително важна за ученето. Както плантарният, така и рефлексът на Бабински могат да повлияят на равновесието и походката на детето. В стъпалата има неврални пътища, които стигат чак до мозъчната кора и обратно надолу по тялото.

70980За да разберем защо тези рефлекси са необходими и какво се случва, ако бъдат запазени при по-големите деца, нека погледнем какво описва Годард в книгата си „Внимание, равновесие и координация“. Тя казва: „Разтягането на пръстите на краката при ефекта на Бабински се получава заради непълно развитие на кортикоспиналния път. Кортикоспиналните влакна узряват в точно структурирана последователност – първо главата, ръцете, горната част на тялото и накрая краката. Тъй като този процес на развитие се случва последно при стъпалата, рефлексът на Бабински постепенно отстъпва място на плантарния рефлекс и пръстите на краката започват да се свиват при натиск върху ходилото. Плантарният рефлекс се забелязва и преди това, но от този момент започва да се проявява по-често. Ако тези рефлекси продължат да се проявяват и в по-късна детска възраст, натискът, който непрекъснато се упражнява върху стъпалата при бягане, вървене и катерене, може да причини сериозен дискомфорт на детето. Това може да доведе до изкривяване на позицията на стъпалото и на поставянето му върху повърхности.“

Ето няколко начина да разберете дали детето ви е запазило плантарния или рефлекса на Бабински:

  • Вървене на пръсти
  • Проблеми с проприоцептивната и вестибуларната система
  • Засегнати мускули в задната част на краката, което променя походката
  • Проблем с балансирането
  • Гравитационна колебливост (не е уверено в чувството си за стабилност)
  • Проблеми с вестибуларната, зрителната и сетивната система

Как да проверите дали плантарният рефлекс се е запазил?
За да проверите дали детето ви е запазило плантарния рефлекс, ви трябва химикал или маркер. Накарайте детето си да седне на стол. Престорете се, че рисувате линия с маркера от пръстите на краката му до петите му. Ако пръстите на краката на детето се свият, това би могло да означава, че то е запазило плантарния рефлекс.

Как да проверите дали рефлексът на Бабински се е запазил?
За да проверите дали детето ви е запазило рефлекса на Бабински, използвайте същия химикал или маркер. Хванете крака му и нарисувайте друга въображаема линия по външната част на ходилото, като започнете от възглавничките и продължите нагоре към пръстите. Когато стигнете долната част на пръстите, нарисувайте въображаема линия от кутрето до палеца (под формата на обърнато наобратно буква “L” от възглавничката до основата на пръстите). Ако палецът на детето ви се изпъне нагоре, а останалите пръсти образуват „ветрило“, това може да означава, че то е запазило рефлекса на Бабински.

Как да интегрирате плантарния рефлекс?
Ако сте проверили детето за плантарен или рефлекс на Бабински и сте сигурни, че ги е запазило, то може да продължи да върви на пръсти, да не съумява да пази равновесие и координация, и вестибуларната и проприоцептивната му система да останат недоразвити.

Ако наблюдавате развитието на детето си и забележите проблеми със сетивната, слуховата, вестибуларната или зрителната система, които пречат на пълното му развитие, е възможно да се нуждаят от упражнения, които да спомагат ученето, вниманието и фокуса, както и да намаляват разсейването в час. Може да забележите и забавяне в ученето на детето или странични ефекти, които да доведат до вървене на пръсти, нощно напикаване, трудно пазене на равновесие и координация, недоразвита вестибуларна и проприоцептивна система и проблеми в двигателното планиране. Ако детето ви страда от някой от горепосочените проблеми, това може да е знак, че нервната му система е недоразвита.

Може да получите повече ценни съвети относно развитието на опорно-двигателната система или да направите консултация с Милица Соколов, ерготерапевт в Център за детско развитие “Малки чудеса”. Може да запазите своя час тук.
Свържете се с нас на тел. 0887 54 54 46 или на e-mail: office@premature-bg.com

Източник: https://ilslearningcorner.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Вероника Стоилова