Стратегии за четенето според възрастта на детето

Стратегии за четенето според възрастта на детето

Как децата със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието или обучителни затруднения, като дислексия, могат да подобрят своите умения в четенето и да постигнат успехи в училище

Стратегии за четене в ранните години
В периода от първи до трети клас целта на повечето училищни задачи с четене е да научат детето да чете. Вие можете да помогнете с необходимите упражнения и да дадете подкрепа на своето дете със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD), дислексия, или друго обучително затруднение.Представете материалите за четене: насочете вниманието на детето към корицата, заглавието и илюстрациите. Научете го да се възползва от тези визуални подсказки, докато чете. Попитайте го за какво мисли, че се разказва в книгата – това ще помогне на дете с ADHD да свърже думите с контекст.

Четете заедно: оставете детето, което има ADHD да прочете част от книгата само, а след това се редувайте да четете следващите части на глас. Ако детето се затрудни с някоя дума, кажете му я, вместо да го карате да се опитва да я прочете. Ако детето предпочита да прочете думата по срички, позволете му, ако трябва да го поправите, казвайте неща като „Думата е къща, но твоето предложение – дом – също звучи добре“ или „Думата е кошер, но предположението ти кош показва, че си научила к-то и ш-то“.С други думи, окуражавайте усилията му, вместо да критикувате възможностите му.

Преговаряйте основните идеи:през няколко страници задавайте въпроси по темата: „Кой е основният герой на тази история? Какво се случи първо? А какво стана след това? Как мислиш, че ще свърши историята?“. Това ще помогне на детето да свърже отделните части в цялостна история.

Използвайте игри на думи: посветете всеки ден или седмица на научаването на определен звук. Например, намерете 10 неща в дома си, които съдържат буквата „к“ – котка, кош, канапе. За вечеря сервирайте картофи и салата от краставици. Отделете боята каро от карти за игра. Направете играта забавна.

Опознайте силните и слабите страни на своето дете: някой деца със ADHD или обучителни затруднения се нуждаят от помощ, за да разберат написаните думи. Други не се затрудняват със самите думи, но трудно проследяват смисъла на текста, който четат. Попитайте учителя на вашето дете, в коя област то се нуждае от повече помощ. Ако е в прочитането на думата, включете повече занимания с научаване на думи и звуци във вашите игри. Ако проблемът е смисъла на историята, помогнете му да различава сюжетите. Гледането на кратки филмчета или четенето на комикси могат да бъдат полезни, за да научи детето какво е сюжет, персонажи, последователност.

Обогатете речника му:обсъждайте с детето си всяка тема, която е интересна за него и му говорете като на възрастен. Четете му книги, които са извън неговите възможности, но темата му е интересна. Колкото по-богати са словесните изрази, толкова по-малка е вероятността да срещне непознати думи в учебните четива.

Потърсете помощ: обмислете варианта да наемете ментор или специалист, който да помогне на детето да развие своите умения.

Стратегии след трети клас
В трети клас целта се променя – детето не се учи да чете, а чете, за да научи. Обикновено задачите за четене са последвани от задачи с писане или тестове, за да се оцени какво е научено от текста. Напомняйте на детето да разгледа добре поставената задача преди да започне да чете.

После споделете с него тези съвети:

  • За художествена литература
    Има две основни причини да се изучава художествена литература. Първо, за да се научат учениците да различават жанрове – да различават научната фантастика или поезията, например. Втората, да се обсъди прочетеното, като се постави задача на ученика да напише анализ или доклад върху текста.

Познаване на задачата:необходимо е детето да разбира добре каква е задачата, която ще последва след четенето на текста, за да се концентрира при самото четене върху търсене на отговора. Например, ако трябва да напише доклад върху книга, определете какъв точно доклад трябва да напише. Попитайте: „В доклада ще преразказваш историята или ще анализираш героите?“. Препоръчайте му да си води записки, които ще помогнат при писането на доклада. Ако задачата е да се сравняват две поеми, напомнете му да потърси общи теми, докато ги чете.

Работа в движение:не започвайте събирането на информация в края на дълго задание за четене. Например, може да накарате детето си преди да започне да чете, да запише на лист въпросите: кой е главния герой, къде и кога се развива действието, какъв е основния проблем и как е разрешен. Нека, докато чете, си отбелязва на коя страница се е запознал с главния герой, времето и мястото на действието, проблемът, пред който е изправен героя и решението му. Накрая го попитайте: „Какво прочете, за да научиш нещо ново за героя или проблема в историята? Какво казаха другите герои, от което научи нещо за главния герой? По какво мястото на историята ти напомня за нашия град? Чел ли си други книги, в които главният героя е изправен пред подобни проблеми?“

Възползвайте се от различните формати:позволете на детето си да слуша аудио версия или да прочете съкратени варианти на някоя глава от романа, вместо да се тормози с пълния текст на всяко задание.

  • За научна литература
    Научната литература изисква различна стратегия от художествената. Когато детето започне да чете глава в някой учебник, наблегнете на заглавието и подчертаните подзаглавия. Те ще му покажат какви са основните теми и идеи в текста. Накарайте го да си зададе въпрос, чийто отговор може да намери в текста. След всеки раздел карайте детето да ви преразкаже някои части, които доказват основната идея. Така то по-лесно ще започне да отговаря на формулираните въпроси.

Ако заданието включва въпроси, на които трябва да се отговаря след прочитането на текста, накарайте го да прочете въпросите предварително, за да знае какво трябва да търси в текста.

Отделете време за планиране
Често учениците подценяват времето и усилията, които ще им бъдат необходими, за да се справят с възложена задача. Разделете големите задачи на по-малки части. Ако детето ви трябва да пише доклад по книга всеки месец, нека предварително да си определи колко трябва да прочете всяка вечер, кога да напише чернова и кога трябва да е готов с първата версия. Няма да се уплаши от книга, която е 200 страници, когато види, че трябва да чете само по 20 страници на вечер за десет дни.

Дори дневните задачи с четене могат да бъдат разделени на по-малки стъпки: първо, разгледай за какво се отнася главата, после запиши въпросите и си остави място за отговорите. Докато четеш текста, отговаряй на въпросите. Ако задачите с четене са много натоварващи за детето, предложете му да ги редува с тези от домашното по математика или други задачи, които не включват четене.

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”:Михаил Пешев
Източник: https://www.additudemag.com