Как използвах оригами, за да подобря детския ум, сгъвка по сгъвка

Как използвах оригами, за да подобря детския ум, сгъвка по сгъвка

Покрай инженерството, застъпничеството за STEM модела (Science, Technology, Engineering, Art and Maths – наука, технологии, инженеринг, изкуство и математика), подкрепата на половото разнообразие, достъпа до информационни технологии, това да съм майстор сладкар и другите ми интереси, аз съм инструктор по оригами и ръчно творчество.

Помагам на децата да развият безкраен поток от творчески умения и създавам среда, в която свободата на изразяването, се насърчава чрез сгъването на хартия. Това произлиза от моята любов и възхищение към децата. Обичам да прекарвам време с тях, да ги въвличам в дейности и разговори.

Започнах да се занимавам с оригами през 2016-та година, когато работех два часа седмично в едно училище, преподавайки на деца между три и десетгодишна възраст оригами и ръчно творчество. През уикендите давах частни уроци на деца от същата възрастова група.

Преживяването беше възможност да изразя моята креативност и да преследвам страста си в работата с деца и преподаването на знания.
Така или иначе, исках да споделя с вас какво е оригами и защо имам такъв интерес към него.

ORIGAMI е японска дума, която означава изкуството да сгъваш хартия. Оригами е не само забавен, но и ценен метод за развиване на житейски умения. Упражняването в оригами осигурява както психически стимули, така и физически. Оригами помага за развитието на координацията око-ръка, развива фината моторика и подобрява концентрацията.

Изследвания показват, че оригами, особено за деца в началното училище, е уникална и ценна добавка към обучението.

Оригами е полезна дейност както за деца, така и за възрастни. Емоционалното удовлетворение, което настъпва, е резултат от нашата дейност, докато наблюдаваме как парче хартия се превръща в ново творение.

Поведенчески умения: оригами е пример за „учене чрез схеми, извършвайки повторяеми стъпки“. Оригами дава на децата възможността да се фокусират и да повдигнат самочувствието си, също поражда търпение у тях.

Кооперативно учене: когато станах защитник на половото многообразие, включването и принадлежността към групи, осъзнах, че оригами има тенденцията да елиминира статуса, асоцииран с възрастови разлики в среда с различни възрастови групи.

Връзка с математиката: Като STEM поддръжник, водейки дискусия с деца за интересите им в STEM, се опитвам да поднеса материала на тяхното ниво. Обяснявайки математиката зад оригами, преобразуването на плоска хартия в триизмерен жерав е уникално упражнение в пространствено мислене. Оригами е важен урок по симетрия. Оригами работи с фундаментално геометрично правило, което може да се демонстрира извън формалната рамка на математическия урок. Оригами позволява на учениците да създават и променят основни геометрични форми като квадрат, правоъгълник, триъгълник и т.н.

Културно многообразие: Важно е да се подсигури на децата среда, в която има многообразие и еднакъв шанс за всички. С оригами учениците започват да ценят други култури, вероятно отваряйки възможност за следващи проучвания и по-голяма толерантност.

Изграждане на общност: оригами обединява училището в тематична дейност. Съвместното сгъване на хиляди жерави и правенето на триизмерни модели илюстрират силата на груповата работа и удовлетворението от постигнатата обща цел.

Някои от интересните ползи за образованието включват позитивна учебна среда, поощряване на децата, развиване на координация око-ръка, форма на общуване без език и също, че оригами е подходящо за деца със затруднения в ученето.

Оригами има и терапевтична стойност като създава чувството за постижение и благосъстояние. То може да е мост към следващата фаза на терапия и е упражнение в групова работа, изисквайки да си добър участник и наблюдател.

Оригами е ценно в социален аспект. То носи позитивно преживяване, споделяне на чувства и знания, насърчава взаимодействието и благосъстоянието, помага да се разбият бариери, подходящо е за всякакви възрастови групи, може да се превърне в хоби и е възможност за забавление!

Източник: https://www.linkedin.com
Превод: Силвия Ц.