Какво трябва да знаят тийнейджърите за поставянето на граници

Какво трябва да знаят тийнейджърите за поставянето на граници

Тийнейджърите често попадат в трудни ситуации с приятелите си, в първите си връзки и с други хора, когато се налага да обяснят своите нужди или ценности. Дори когато усещат, че някой прекрачва границите, те често не успяват да дадат ясен сигнал, че това ги кара да се чувстват неудобно. Ето защо родителите трябва да работят с децата си, за да ги научат да поставят граници.
Границите са различни при всеки човек, но когато са поставени правилно, те служат за защита. Помагат при комуникацията с останалите за нещата, които ни харесват и тези, които не ни харесват и това е изключително важно за приятелствата и любовните отношения.

Поставянето на граници е важно също и за определени фигури в живота на децата като треньори или роднини. Ето няколко съвета относно това как да помогнете на детето си в тийнейджърска възраст да поставя граници.

Какво са границите?

Поставянето на граници е начин децата да се предпазват от неприятности като това да бъдат наранени, манипулирани или някой да се възползва от тях.

Границите позволяват на другите хора да знаят какъв човек е детето ви, какво цени и какво отношение очаква към себе си. Освен това, границите помагат да се създаде пространство между детето ви и другите хора, когато се нуждаят от него.

Поставянето на здравословни граници е изключително важно за успеха на взаимоотношенията – и платоничните, и романтичните. Процесът по изясняване на собствените граници помага за самоопознаването на чувствата и границите и също на така комуникацията за изразяването им.

Благотворителната организация “Любовта е уважение“, която се фокусира върху злоупотребата във връзките между тийнейджъри, посочва, че при поставянето на граници тийнейджърите могат да кажат следното: “Няма проблем да се следваме в социалните мрежи, но не и да си споделяме паролите” или ‘Няма проблем да се целуваме и държим за ръце, но не и на обществени места’.

Защо са важни границите?

Поставянето на граници – физически и емоционални – е важна част от съзряването. Също така е важно за развитието на здравословни връзки, основани на уважение и подкрепа.

За съжаление, много тийнейджъри имат проблеми с поставянето на граници и това ги поставя в риск от нездравословни връзки и приятелства, както и тормоз и използване.

Процесът не е лесен. Поставя те в неудобно положение и те принуждава да отстояваш себе си и да се научиш да поставяш някои ограничения. Понякога обсъждането на границите с останалите хора може да доведе до трудни разговори или неудобни ситуации.
Това е едно от най-трудните неща, на които човек се учи. Но то не само би защитило детето, а и служи като средство за предпазване на псхичното здраве. Последствията от нездравословни връзки или тормоз във връзките могат да бъдат много негативни и дългосрочни.

Нужно е да се помисли за поставянето на граници между детето ви и например фалшиви приятели, контролиращ партньор или възрастен, който го кара да се чувства неудобно, третирано с неуважение или недостойно. Прекрачването на границите по нездравословен начин не само води до нездравословни взаимоотношения, но също така може да повлияе психически и емоционално на детето.

Как да поставяме граници

Тийнейджърите, също както възрастните могат да попаднат в различни сценарии в своите връзки. Възможно е да трябва да кажат на свой приятел, че не желаят да дават да преписва домашното или не желаят да клюкарстват за други. Може би някой приятел е извънредно деспотичен или постоянно иска пари назаем. Има различни случаи, в които поставянето на граници биха били от полза. Понякога се налага например и изясняване на отношението към секса и алкохола.

Вашето дете ще се натъкне на редица различни ситуации през целия си живот, които поставят под въпрос ценностите и вярванията му.  Умението за поставяне на граници би помогнало да остане в безопасност и да остане вярно на това, което е.

Ето няколко съвета за определянето на граници:

 • Помогнете на детето си да разбере какво чувства

  Разпознаването и назоваването на различните чувства не е толкова лесно, колкото звучи. Необходима е работа, за да можедетето ви да може да спре и да съзнава как се чувства във всяка дадена ситуация. То може да признае, че е разстроено, но дали е ядосано, разочаровано или тъжно? Да можеш да определиш точно как се чувстваш е първата стъпка в поставянето на граници.

 • Научете го да вярва на интуицията си

  Нека детето ви знае, че винаги трябва да се доверява на интуицията си. Ако усеща, че нещо е нередно или неправилно в дадена ситуация, вероятно е така. Това не означава, че излишно се драматизира ситуацията, независимо какво казват другите хора. Важно е да научите децата си да бъдат верни на това, което са, а не на това, което някой друг очаква от тях да бъдат.

 • Помогнете на детето си да идентифицира неприемливото поведение

  Понякога тийнейджърите се нуждаят от помощ, за да определят как изглежда една здравословна връзка или приятелство. Редовното говорете за това какво представляват приятелството и връзките, както и какво е уважението. Случва се тийнейджърите да приемат нездравословното поведение на останалите, но когато го правят, те поставят под въпрос собствената си стойност.
  Напомняйте, че всеки заслужава доброта и уважение и ако някой не се отнася добре с тях, може да се наложи да поставят някои ограничения спрямо този човек.

   

 • Говорете и за дигиталните ограничения

  Повечето връзки и комуникация днес се случват в дигиталното пространство. Говорете с вашия тийнейджър за дигиталния етикет, секстинга и злоупотребите със запознанства в интернет пространството. Уверете се, че знаят как да останат в безопасност онлайн, както и да поставят граници с хора, които нарушават техните ценности.

 • Посочете им ключови фрази, които могат да използват за разрешаване на ситуации

  Поставянето на граници е трудно и изисква много практика. Освен това то изисква обмисляне и вземане на решения. Поради тази причина тийнейджърите се нуждаят от някои основни фрази, с които да спечелят малко време. Някои примери включват: „Нека да помисля и да ти отговоря“, „Не, благодаря. Не ми е удобно“ или „Нека поговоря с родителите си и утре ще ти кажа“. Наличието на фрази, които могат да кажат в разгара на ситуацията, ги предпазва от това да се оплетат в хаоса или да се поддадат на натиска на връстниците си.

 • Позволете практикуването на границите вкъщи

  Установяването на граници с друг човек не е лесно дори за някои възрастни. Поради тази причина тийнейджърите трябва да практикуват това умение в безопасна среда с хора, за които знаят, че ги обичат безусловно. Позволете на детето ви да каже „не“ на нещо и да постави граници. Това може да означава да уведоми семейството, че има нужда от усамотяване или да не се правят семейни събирания, когато им предстои важен изпит. Насърчавайте го да развива самостоятелност и независимост у дома, като му позволявате да изразява мнението си и да взима решения.

 • Обяснете, че и приятелствата имат граници

  Твърде често тийнейджърите попадат в капана да вярват, че трябва да дават всичко за приятелите си. Подчертайте, че всяко приятелство е различно и ще играе различна роля в живота им. Да бъдеш добър приятел не изисква съгласие по всеки един въпрос. Всъщност наличието на различни мнения или вярвания е това, което прави взаимоотношенията толкова интересни. Насърчете детето си да бъде себе си и да изгражда силни приятелства.

 

 • Бъдете модел за добри умения за поставяне на граници

  Един от най-добрите начини да научите детето си на добри умения за поставяне на граници е да бъдете модел за такова поведение в собствения си живот. Оценявайте отношенията си с другите. Давате ли добър пример като установявате граници с хора, които се опитват да се възползват от вас или не се отнасят добре с вас? Ако не – започнете да поставяте граници и в собствения си живот.

 • Обяснете рисковете от липсата на граници

  Понякога е много по-лесно за тийнейджъра просто да остави нещата да си вървят или да не казва нищо, когато приятел или партньор прекрачи границата. Но липсата на граници е рисковано и дори може да ги изложи на опасности. Дори ако нищо сериозно не се случи във връзката, липсата на граници може да доведе до недоволство и да навреди на приятелството.

 • Напомняйте, че трябва да се уважават границите на другите

  Също толкова важно е детето да уважава и границите на другите хора, така както уважава своите граници. Всъщност добрите взаимоотношения са изградени върху взаимно уважение и открита комуникация. Уверете се, че детето ви знае, че е също толкова важно да спазва границите на другите.

Примери за граници

Понякога границите не са напълно ясни за младите. Макар да могат да разбират концепцията и значението на поставянето на граници с други хора, те може да не знаят как изглеждат тези граници в реалния живот. Следователно е важно да се говори за това какво представлява здравословната граница и какво е нездравословно. Може да е необходимо да посочите конкретни примери, в които е добре да се помисли за поставяне на граници.

Здравословни граници

Здравословните граници предпазват децата емоционално и физически, без упражняване на контрол и манипулация. Те установяват желанията и нуждите на детето, без да нарушават правата и нуждите на останалите.

Ето няколко примера:

 • Да обсъдите желанието за бавно развитие в романтична връзка и да се гарантира, че за всяко действие се изисква предварително съгласие и няма натиск да правите повече от това, което бихте искали.
 • Да помолите някого да се въздържа от обсъждане на чувствителна тема и да има последствия като ограничаване на времето, прекарано заедно, ако молбата не се спазва.
 • Да кажете на приятели, че не желаете да употребявате алкохол и бихте искали да подкрепят вашето решение.
 • Да кажете на приятел, който често иска пари назаем, без да ги връща, че няма да може да давате назаем повече пари, докато не изплати дължимото.
 • Да кажете на брат си или сестра си за нуждата от време насаме и да ги помолете да зачитат тази нужда, като не влизат в стаята, когато вратата е затворена.
 • Да помолите в сантиментална връзка да се уважава времето ви с други хора, като не ви се обаждат или изпращат текстови съобщения многократно.

Нездравословни граници или липса на граници

Докато тийнейджърите сиизясняват значението на границите, понякога отиват твърде далеч или изобщо се отказват от поставянето на граници. И двата сценария могат да бъдат проблематични.

Поради тази причина е важно да подчертаете къде може да се наложи детето ви да постави някои граници или дори да преосмисли вече поставените ако са прекалени.

Ето няколко примера:

 • Тотално изключване на хора от живота и прекалено недоверие.
 • Да изискват приятелите или гаджетата да бъдат винаги до тях всеки път, когато им потрябват.
 • Да очакват, че другите знаят какво мислят и чувстват те, и трябва да реагират по съответния начин.
 • Да се съгласяват на срещи с приятели и гаджета, дори когато това противоречи на техните желания.
 • Да не зачитат ценностите или вярванията си, за да се впишат, да бъдат харесвани или да угодят на другите.
 • Да позволяват на романтичен партньор да взема решения вместо тях или да ръководи живота им, без изобщо да се застъпват за себе си и да поставят под въпрос това поведение.
 • Да прекарват време с приятели или партньори, които се отнасят с тях лошо или неуважително.

В заключение

Да се ​​научи как да поставя граници е нещо, което всеки млад човек трябва да знае. В идеалния случай бихте искали да говорите с децата си за това как да поставят граници, преди нещата в приятелството или връзката с партньор да станат твърде голямо предизвикателство.

В края на краищата чувството за самоуважение стои в основата на поставянето на здравословни граници в отношенията с останалите. Децата със силно чувство за собствено достойнство знаят кои са, какво ценят и какво отношение заслужават. И когато някой прекрачи границата по някакъв начин – или се възползва от тях, заяжда се, или ги притиска да направят нещо, което не искат – тогава те знаят как да разпознаят какво се случва и са наясно, че нещо не е наред във връзката.

Най-добрият начин да се справите с тези ситуации е да покажете на детето си как да поставя граници, когато някой се опитва да ги наруши. С това ще поставите основа за изграждането на здравословни взаимоотношения, които ще останат ценни и в зряла възраст.

Източник : www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Виктория Лилянова
Photo credit: Freepik