5 стъпки, с които децата да овладеят закопчаването на копчета

5 стъпки, с които децата да овладеят закопчаването на копчета

Закопчаването на копчета е едно голямо предизвикателство за децата. Може да се окаже доста изнервящо за двете страни – обърканото дете и стресирания родител. Затова, децата имат нужда от практика – на спокойствие!


Ако за дете ви закопчаването на копчета е объркващо, започнете с една стъпка по-ниско ниво от неговото текущо и отделяйте по няколко минути на ден. След като детето е усвоило добре определено ниво, продължете да практикувате и внимателно покажете на детето следващото ниво. Децата могат да са изплашени от закопчаването, особено ако са се опитвали и не са успявали да се справят със задачата. Този лесен метод ще помогне на малките деца да се научат да работят с копчета с удоволствие.

Стъпка 1: Упражнение за закопчаване, с помощта на кутии (опаковки)

Съберете чисти кутии или опаковки. Изрежете отвор на капака им. Оставете детето да пуска по-големи и по-малки предмети с формата на диск/шайба (например: монети, чипове като за игра на покер и др.) през процепа върху капака на кутията. Това може и да е уражнение за работа с една ръка, но детето също така трябва да може да нагласи диска/шайбата така, че да съвпада с отвора на капака на кутията.

Стъпка 2: Упражнение за закопчаване, с помощта на капаци на кутии (опаковки)

Преминете към стъпка 2 като използвате само капака на кутията. Отново дайте на детето да пуска дисковете/шайбите да преминават през отвора, по-големи и по-малки такива, но този път детето трябва да ги държи. Задайте така задачата, че детето да вземе диска/шайбата с едната си ръка и да го хване отново от другата страна на отвора с другата ръка. Като махнете кутията, където предметите падат и оставите само капака, това ще помогне за изясняване на задачата. Ако дискът падне, вземете го и го сложете отново в купчината за повторен опит.

Стъпка 3: Упражнение за закопчаване с плат

Дайте на детето малко парче плат, на което е направен отвор. Оставете го да прекара няколко копчета през отвора на плата. Последвайте прогреса:

1. Детето започва да държи плата с недоминантната си ръка.
2. Използвайки доминантната си ръка, започва да прекарва копчето през отвора.
3. Детето сменя ръцете си така, че да продължи на държи парчето плат и да има възможност да издърпа копчето през отвора с другата си ръка.

Стъпка 4: Упражнение с дрехи

Последната стъпка за упражняване на закопчаването е да започнете да се упражнявате с обикновени дрехи като например риза. Сега детето ви е готово да промушва копчето през отвора от плата (илика), докато копчето е зашито (закачено) за друго парче плат. Ако подсигурите на детето достатъчно време за упражнение, детето ви ще се научи как да закопчава копчета!

Стъпка 5: Упражнение за разкопчаване

Следваща стъпка – време е за разкопчаване. Помолете детето да “раздели” закопчана дреха. Веднъж след като се е научило да закопчава, разкопчаването се постига лесно с това единствено копче, пришито към своето собствено парче плат.

5 съвета, които ще помогнат, когато децата се затрудняват със закопчаването

Ако упражненията за закопчаване са твърде трудни за детето и то не може само да си закопчае и разкопчае дрехите, тези модификации може да са от полза:

1. Осигурете стабилна основа докато детето закопчава дрехите си. Например, нека седне на столче и краката му да могат да стъпят стабилно на земята, или да седне на пода в ъгъла на стаята, като гърбът му е опрян на стената.

2. Помагайте на детето с вербални обяснения, ако е необходимо. Опитайте се да използвате едни и същи думи на всяка стъпка във всяка посока, за консистентност. С времето и по-голямата самостоятелност на детето в процеса, намалявайте вербалните обяснения, докато не ги спрете напълно.

3. Избягвайте определени копчета, които са трудни на детето ви – ако детето няма достатъчно сила в раменете и ръцете, за да щракне копчето, опитайте да модифицирате дрехите с велкро или еластична лента.

4. Съдействайте, ако детето се затруднява с планирането на движенията си, за да завърши всички стъпки на процеса на закопчаване с цип, копчета или тик-так копчета. Съдействието представлява следното – родителят асистира на няколко стъпки от процеса, докато детето може да изпълни самостоятелно последните стъпки.

5. Практикувайте уменията в изолирана среда, когато не се налага да бързате. Когато детето успява да завърши самостоятелно стъпките на закопчаване, упражнявайте уменията в друга среда (например в банята, вместо в стаята) или упражнявайте върху други тип дреха (по-тясна дреха вместо по-широка дреха).


Източник:https://www.yourtherapysource.com/blog1/2020/02/03/button-practice/

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Елия Атанасова