Стимулиране на детското общуване между първата и втората година

Стимулиране на детското общуване между първата и втората година

В предходната (и първа от поредицата) статия разгледахме какво се случва с детето по отношение на уменията му за общуване през първата година от живота му и какво можем да направим, за да подпомогнем развитието на тези умения. В този текст ще се спрем на уменията за общуване, характерни за периода 12-24 месеца и начините за стимулирането им във всекидневието.

Какво да очакваме в периода 12-18 месеца:

– харесва игри, в които възрастният се скрива и показва – „Дзак!“ (Peek-a-boo), игри с шумни, светещи и пеещи играчки;
– започва да разбира някои кратки думи и да изпълнява прости инструкции (напр. „дай ми“, „дай целувка“, „хвърли“);
– успява да посочи ограничен брой от предмети, за които го питаме (напр. „Къде е топката?“);
– използва до 20 кратки думи, като голяма част от тях все още са трудни за разпознаване от възрастните;
– изразява желанията си с посочване, често придружено от звук или опит за назоваване на искания предмет;
– започва активно да копира жестове и думи, които възрастните често използват ;
– започва да експериментира чрез прости ролеви игри, наужким, като „говорене“ по телефон и др.

Как да стимулираме общуването в периода 12-18 месеца:

– Играйте с детето на игри (песни и римушки), които съчетават думи и действия, за да му помогнете да усвоява нови думи и да изгражда връзка между тях и действията (напр. „Хей, ръчички“). Използвайте насърчения като „Пак!“ и „Още!“, за да задържите вниманието и поддържате ентусиазма му;
– Играчки и книжки, които издават звуци, помагат на детето да развие вниманието и уменията си за слушане;
– Говорете на детето за действията, които извършвате, напр. „Мама ти обува обувките“. Това ще им помогне да свържат думите със света около себе си;
– Когато детето сочи към предмет, назовете предмета. Когато се опита да повтори думата, вие също му я повторете;
– Назовавайте предметите, които заобикалят детето в ежедневието му. Това могат да бъдат играчки, храни, частите на тялото, предмети от бита и др. Колкото повече детето чува думата и я свързва с предмета, толкова по-бързо ще я усвои.

Какво да очакваме в периода 18-24 месеца:

– детето може да се концентрира по-дълго върху дадено занимание, напр. игра с определена играчка;
– застоява се и се заслушва в прости истории с картинки;
– разбира между 200 и 500 думи;
– разбира по-голям брой кратки въпроси и инструкции (напр. „Къде ти е носа?“, „Къде ти е топката?“, „Ела тук!“);
– използва 50 и повече думи, като все повече от тях могат да бъдат разпознати от възрастните;
– започват да съставят изречения от по две-три думи (напр. „Дай сок“, „Мама, ела“);
– наслаждава се на ролеви игри, в които храни или приспива кукла и др.;
– все още използва ограничен брой от звукове в думите и често не изказва думите до край, въпреки това речта им може да бъде разбрана поне през половината от времето.

Как да стимулираме общуването в периода 18-24 месеца:

– Говорете за ежедневните дейности, които извършвате – у дома, в магазина, на разходка;
– Използвайте предмети и жествое, за да помогнете на детето в разбирането на инструкции и въпроси. Задавайте, въпроси, съдържащи опции за избор (напр. „Топката ли искаш или мечето?“, „Това носът ти ли е или ръката?“);
– Разказвайте истории по картинки от книги, това е не по-малко полезно от четенето на самата книга. Насърчавайте опитите на детето да се включи в разказването;
– Повтаряйте и разширявайте изказванията на детето. Когато детето каже „Сок“, вие можете да допълните „Сокът свърши“, „Още сок“, „Няма сок“, „Сок, моля“ и т.н. ;
– Когато детето произнесе дума непълно или погрешно, вместо да го коригирате, просто му я повторете правилно. Правете така, че да вижда лицето и движенията на устните ви, когато го му говорите, това ще му помогне да копира движенията;
– Понякога децата се фрустрират и разстройват, когато възрастните не разбират речта им. Окуражавайте ги да използват жестове и действия, с които да опишат предмета. Бъдете търпеливи и изчаквайте детето да довърши това, което е започнало да ви съобщава.

Стимулиране на детското общуване през първата година

Източник: Talking point

Превод: Маргарита Габровска