Социални етапи на играта

Социални етапи на играта

Знаете ли как учителката ни в 5-ти клас ни научи на планетите? Изпя ни ги. Сега, когато пак се срещне с бившите й ученици и тя винаги ги попита дали си спомнят какъв е реда на планетите, те всички ще й изпеят отново песента. Представете си как тези големи младежи от гимназията и даже пораснали хора пеят насред стаята на 5-ти клас ?!

И дори сега, когато изброявам поредността на планетите, мелодията звучи в главата ми. Тя остана с мен. Защото научих за планетите, чрез играта.

Най- добрият начин да научиш нещо е чрез играта. Децата не само могат да научат за науката, математиката и инженерството чрез игра, но също така могат да усвоят важни социални умения по време на игра. Децата могат да научат как да решават проблемите си, как да се защитават, могат да развият умения за вземане на решения, работа в групи, споделяне и разрешаване на конфликти.
Така както децата се развиват и растат, така и начинът им на игра се развива. Наблюдавайки как играят децата, Милдред Партен (бел. американски социолог, написала докторантура на тема Шест етапа на детската игра) успешно разработи какви са етапите на социалната игра за децата.

Социалната игра има шест етапа и тя започва от раждането. Нека да разгледаме накратко как социалната игра се развива и се променя във времето за децата.
1. Неангажираща игра
Вероятно ви е трудно да се повярвате, но играта започва от раждането. всички знаете за тези произволни движения, които децата правят без ясна цел? Това всъщност е началото на играта.

2. Самостоятелна игра
Този етап, който започва в ранна детска възраст и е често срещан при малките деца, е моментът когато децата започват да играят сами. Когато се занимават със самостоятелна игра, децата не изглежда да забелязват други деца, които седят или играят наблизо. Всички възрастови групи могат (и трябва!) да имат известно време за самостоятелна игра.

3. Зрителна игра
Зрителната игра се наблюдава най-често в по- ранната възраст, но може да се случи на всяка друга възраст. Това е етапът, когато децата гледат как другите играят. Детето, което наблюдава, може да задава въпроси на другите деца, но няма намерения да се присъедини към играта. Това може да се случи, когато едно дете е срамежливо или несигурно за правилата на играта, или се колебае да се присъедини към играта.

4. Паралелна игра
Паралелната игра обикновено се среща при малки деца, въпреки че също може да се наблюдава във всяка възрастова група. Паралелната игра започва, когато децата започват да играят заедно с други деца без никакво взаимодействие помежду им. Въпреки че изглежда, че не взаимодействат, те обръщат внимание един на друг. Това е началото на желанието да бъдеш с други деца. Този етап наистина започва да полага основите на по-сложните социални етапи на играта.

5. Асоциативна игра
На около три до четири години, децата започват да се интересуват повече от други деца, отколкото от играчките. В един момент детето ще започне да контактува повече с другото дете, с което играе; това се нарича асоциативна игра. Те започват да задават въпроси и да говорят за играчките и какво правят. Това е началото на разбирането как да се разбираме с другите. По време на асоциативната игра децата в групата имат сходни цели (например: изграждане на кула от блокове). Те обаче не определят правила и няма формална организация.

6. Социална игра
Истинската социализация на децата започва около три – четири годишна възраст. Те започват да споделят идеи и играчки и следват установените правила и насоки. Те играят например на магазин и разбират кой каква роля ще има. Те могат да действат съвместно, за да изградят нещо или да играят заедно. Това е мястото, където детето научава и практикува социални умения, като да си сътрудничи, да бъде гъвкаво, да се заема и да решава проблеми.

Колкото повече децата напредват в етапите на играта, толкова тя става по-сложна и включва все по-голямо взаимодействие с другите. За да могат децата да практикуват социални умения като съдействие, компрометиране и решаване на проблеми, най-добрият начин да направите това е да ги оставите да играят. Те ще запомнят ритмите и мелодиите на социалните взаимодействия много по-гладко, ако им оставим време и пространство за игра.

23518987 1061463107327908 2766275091535053704 n

Източник: https://www.encourageplay.com/blog/social-stages-of-play
Превод: П. Банкова