Нова услуга позволява на повече деца да посещават специалистите в семеен център “Малки чудеса”

Нова услуга позволява на повече деца да посещават специалистите в семеен център “Малки чудеса”

Семеен център „Малки чудеса“ към фондация „Нашите недоносени деца“ стартира социална програма, която дава възможност на повече деца от 0 до 7 години да получат терапевтична подкрепа.

Благодарение на нашите дарители имаме възможност да подкрепим семействата с по-скромни финансови възможности като покрием половината от цената за терапевтична сесия с психолог, логопед (специалист ранно детско развитие) или ерготерапевт.
Социалната програма се реализира на територията на семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“, гр. София.Родителите, които желаят да кандидатстват могат да се свържат с нас на office [@] premature-bg.com или телефон0887 545 446.
Срок за кандидатстване към социалната програма: 15 юли 2018 година.

Услугата цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца с различни говорни, двигателни и психо-емоционални потребности, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни и терапевтични дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Услугите и специалистите на Семейния център подкрепят родителите в проследяването, превенцията, ранното откриване и ранната интервенция при състояния, характерни за недоносените деца, като: затруднения в говорното и двигателното развитие и координацията, нарушена памет и възможност за концентрация, дислексия, диспраксия, дискалкулия, емоционални и психологически проблеми. Всички те могат да бъдат предотвратени или влиянието им върху детето да бъде драстично редуцирано, ако бъдат своевременно открити и адресирани.

margo

Услугата предлага три възможности за терапия:
Логопедичната терапия в ранна детска възраст (0-7 г.) – подкрепя процеса на развитие на комуникативни умения при деца с различни по степен и произход трудности в развитието. Тя може да бъде насочена към стимулиране на орално-моторната, мимическа и дъвкателна мускулатура; проговарянето; фината моторика, както и към развитието на умения за общуване и игра.

Индивидуална психологическа работа с деца – на всяко дете се изготвя подробна оценка на развитието, която ориентира родителя за това в какво трябва да се вложат усилия, за да може детето да развие максимално своя потенциал. Психологическа подкрепа се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата.

Ерготерапия – фокусът на ерготерапията е върху всекидневните дейности, които да направят децата все по-самостоятелни и ангажирани. Тези дейности са разделени общо в три групи: самообслужване, учебни дейности и игри. Ерготерапевтичните услуги могат да се ползват за деца с неврологични заболявания, аутизъм, ДЦП, синдром на Даун, неуточнено изоставане в развитието, когнитивни и физически нарушения и др. Самият терапевтичен процес преминава като игра, която включва специфични етапи и модули, а родителите се ангажират и включват в процеса на работа.

Родителите, които желаят да кандидатстват могат да се свържат с нас на office [@] premature-bg.com или телефон0887 545 446. Срок за кандидатстване: 15 юли 2018 г.

Информация за дарители: Ако желаете да дадете шанс на повече деца да развият пълния си потенциал и да имат достъп до високо квалифицирани специалисти, подкрепете с дарение социалната ни програма. Свържете се с нас за повече информация.