Съвети за добра комуникация с бебета и деца

Съвети за добра комуникация с бебета и деца
 • Комуникацията с деца и бебета е основополагаща за техните контакти и развитие
 • Добрата комуникация изисква слушане и говорене по начин, който да кара децата да се чувстват важни и значими
 • Добрата комуникация с децата им помага да развият умението си да комуникират с останалите

Комуникацията с бебета и деца: защо е важна?

От раждането, топлата, нежна и откликваща комуникация помага на бебетата и децата да се чувстват сигурно в своя свят. Също така тя изгражда и укрепва връзката между децата и техните родители.
За да растат и развиват уменията си, децата се нуждаят от стабилност, сигурност и устойчиви взаимоотношения. Ето защо добрата комуникация с децата е важна за тяхното развитие.

Какво представлява добрата комуникация с бебета и деца?

Добра комуникация означава:

 • Отдаване на пълно внимание на бебето или детето, когато говорите с него.
 • Да окуражавате детето си да говори с Вас относно своите чувства и мисли.
 • Слушането и внимателното говорене по всякакви въпроси – не само по положителни теми или за добри новини, но също за яд, срам, тъга или страх.
 • Фокусиране върху езика на тялото, тона и думите на детето, за да разберете наистина какво се опитва да ви каже то.
 • Да използвате езика на тялото си, за да покажете, че сте заинтересовани от това, което детето Ви иска да сподели с Вас.
 • Да се съобразявате с това, което Вашето дете може да разбере и колко дълго може да остане концентрирано.

Може да развиете и окуражите добра комуникация от раждането чрез често говорене на новороденото и поставянето на паузи, все едно провеждате разговор. Когато бебета започнат да издават звуци и да гукат, отвърнете по същия начин и изчакайте да видите, дали ще получите отговор.

Съвети за развиване на добра комуникация

Когато работите по развитието на добра комуникация с детето, това му помага да развие умение за общуване с Вас и околните. Също така спомага за изграждането вашите отношения, защото изпраща съобщение към детето, че оценявате неговите мисли и чувства.

Ето няколко идеи:

 • Отделете време за говорене и слушане. Семейните хранения са една добра възможност за това.
 • Изключете телефоните, компютрите и телевизорите, когато говорите с детето си. Това показва, че сте напълно фокусирани над взаимодействието или разговора.
 • Говорете за ежедневните неща, през които преминавате. Ако Вие и детето Ви сте свикнали да говорите много, това може да помогне при възникването на по-големи и сложни проблеми.
 • Бъдете отворени да говорите за всички видове чувства, включително яд, радост, раздразнение, страх и нервност. Това помага на детето Ви да развие усет за чувствата. Но е добре, да изчакате да се успокоите от силни емоции, преди да говорите за тях.
 • Оглеждайте се какво казва езикът на тялото на детето Ви и се опитвайте да отговорите и на невербалните съобщения. Например: “Ти си много тих/а този следобед. Случи ли се нещо в училище?“
 • Въвличайте детето си в разговори – това може да е толкова просто като да попитате: “Какво мислиш за това, Габриел?“

Бъдете готови да спрете и да изслушате детето си. Често не може да предвидите, кога детето Ви ще започне да говори за нещо, което е важно за него.

Как да слушате активно детето: съвети

Активното слушане е ключът към добрата комуникация и би се отразило чудесно на връзката с детето Ви. Това е така, защото му показва, че Ви е грижа и се интересувате от него. Активното слушане може да Ви помогне да научите и разберете повече за това, което се случва в живота му.

Ето как може да слушате активно детето си:

 • Използвайте езика на тялото, за да покажете, че слушате. Например, гледайте към детето и установете контакт с очите. Ако детето Ви обича да говори, докато прави нещо, може да покажете, че слушате като го погледнете и се доближите до него.
 • Следете мимиките на детето и езика на тялото му. Слушането не е само чуване на думи, но също и опит да се разбере какво стои зад тях.
 • Доизграждайте на основата на това, което детето казва и покажете интерес чрез казването на неща като: “Кажи ми повече за това…“, “Наистина!“ и “Продължавай…“.
 • Повторете или перифразирайте това, което казва детето Ви от време на време. Това му показва, че слушате, а и помага да проверите какво казва.
 • Опитайте се да не се намесвате и прекъсвате детето, или да довършвате изреченията му – дори, когато то каже нещо странно или се затруднява да намери точните думи.
 • Не се втурвайте към решаване на проблема. Детето Ви може да иска просто да го изслушате, и да почувства, че чувствата и гледната му точка имат значение.
 • Насърчете детето си да Ви каже как се чувства като опишете какво сте разбрали – например, “Звучи сякаш си се почувствал изолиран, когато Феликс е искал да играе с другите деца на обяд.“.
 • Бъдете подготвени да сгрешите, и помолете детето си да Ви помогне да разберете.

Когато покажете на детето си как да бъде добър слушател, това също му помага да развие своето умение за изслушване.

Насърчаване на детето да слуша: съвети

Децата често се нуждаят както от помощ, за да се научат да слушат, така и от деликатно напомняне да оставят другите да говорят. Ето някои идеи, които могат да бъдат от помощ, за развиването на умение за слушане:

 • Бъдете за пример. Детето Ви се учи да комуникира като Ви наблюдава внимателно. Когато говорите с детето си (и другите) с уважение, това изпраща силен сигнал за положителна комуникация.
 • Оставете детето си да се изкаже и едва тогава отвърнете.
 • Използвайте изрази и идеи, които детето може да разбере. За него би могло да бъде трудно да запази концентрация, ако не разбира за какво говорите.
 • Задавайте ясни инструкции и въпроси, които да съвпадат с възрастта и способностите на детето
 • Ако трябва да дадете обратна връзка, кажете също и няколко положителни неща. Много по-вероятно е детето Ви да слуша похвали, отколкото критика и обвинения.

Източник: https://raisingchildren.net.au
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Анелия Христова
Редакция: Вероника Топчева