Видове логопедична терапия

Видове логопедична терапия

В случай на затруднения с речта можете да бъдете насочени към логопед. Това е терапевт, който е специалист в областта на езиковите и говорните нарушения. Логопедът може да третира проблеми, свързани с речта, слуха и преглъщането.

По-конкретно, такъв специалист може да направи оценка и да проведе терапия при:

 • нарушения в плавността на речта: заекване и запъване;
 • артикулационни нарушения (бел ред.: трудности при изговарянето на определени звукове);
 • езикови нарушения: нарушения в уменията за използване и разбиране на писмения и устния език;
 • нарушения в познавателните способности: внимание, памет, умението да се разрешават проблеми;
 • гласови нарушения;
 • затруднено преглъщане след инсулт или вследствие на вродени нарушения;
 • други области: някои специалисти работят и за развиване на гласа с цел упражняване на определена професия, за промяна на произношението заради даден акцент или диалект, речеви упражнения за бизнес комуникация, хигиена на гласа.

По-долу ще откриете как логопедът може да помогне при някои от най-често срещаните езиково-говорни нарушения.


Логопедична терапия за късно проговарящи деца

Ако едно дете не е проговорило навреме, е възможно да бъде насочено към консултация с логопед. Терапевтът ще приложи различни методи за окуражаване на детето да проговори, включително ще го предразположи чрез игра. Например, можем да мотивираме детето да говори, като не му дадем веднага любимата му играчка и го окуражим самó да я поиска. Подходът зависи от всеки конкретен случай.
За някои деца се въвеждат и други начини за комуникация като жестове или комуникация чрез картинки. При нужда, логопедът ще насочи детето и към други изследвания, например изследване на слуха.

Терапия за деца с говорна апраксия

Децата с говорна апраксия се затрудняват да произнасят автоматизирано и точно срички и звукове и техните комбинации. Детето знае какво иска да каже, но това, което произнася, е неточно. Логопедите са квалифицирани да направят диагностика чрез:

 • Оценка на орално-моторните механизми, за да се провери за слабост на мускулите на челюстта, устните или езика.
 • Оценка на прозодиката на речта – дали са правилни интонацията, ударенията и ритъмът на речта.
 • Оценка на произношението – колко добре детето произнася гласните и съгласните звукове или звукови комбинации. Оценката също така трябва да установи доколко другите хора могат да разберат речта на детето по време на разговор.

Ако детето ви е диагностицирано с детска говорна апраксия (говорна апраксия на развитието), най-вероятно ще има нужда от индивидуална логопедична терапия няколко пъти в седмицата. Тази терапия ще включва интензивно упражняване на говорните умения. Логопедът ще помогне на детето ви да свикне да разчита на обратната връзка от слуха си, тоест на това, което чува по отношение на собственото си произношение, както и да си помага с визуални или тактилни опори за правилно произношение на трудните звукове. Това се постига, като се работи с детето пред огледало или се прави аудио запис на речта му и след това му се пусне за прослушване и коментиране. Повечето деца приемат добре тези подходи.

Тъй като логопедичната терапия за апраксия изисква много време, терапевтът може да препоръча упражнения за детето вкъщи.


Логопедична терапия при заекване

Заекването е проблем, който в повечето случаи възниква в детството, но понякога може да се развие и при възрастните. Логопедите ще опитат да отработят със заекващото дете техники за промяна на речевото поведение, които да му помогнат да контролира заекването.

Добре познат метод е да се научи детето да забавя темпото на речта, тъй като бързото говорене може да влоши заекването при някои хора. Полезно е детето да се упражнява в бавно и гладко говорене. Важно е също да се следи за правилно дишане.

Дори след проведена терапия, може да се наложат последващи сесии, за да се предотврати повторната проява на заекване.

Логопедична терапия при афазия

Афазията е състояние, при което речта е затруднена поради мозъчно увреждане. Уменията за разбиране на речта, за четене и писане също може да са засегнати . Афазия се наблюдава при множество възрастни хора след преживян инсулт. Логопедите имат ключова роля в диагностицирането на афазията, като правят оценка на уменията на индивида да разбира другите, да се изразява и дори да преглъща. Има много различни начини, чрез които да се помогне на хора с афазия, като някои от тях са:

 • Упражнения за подобряване на конкретни езикови умения;
 • Групова терапия за подобряване на умението да се води разговор;
 • Използване на жестове и писане за подобряване на комуникативните умения.

Логопедична терапия при затруднено преглъщане

Причините за затруднено преглъщане при децата могат да бъдат много. Логопедите могат да помогнат на детето чрез упражнения за дъвкателните мускули, подобряване движенията на езика и на уменията за дъвчене.

Терапевтът може да даде насоки за консистенцията на храната. А при бебета терапията помага за координирането на сукането, преглъщането и дишането.

Както беше споменато, това са само част от нещата, с които логопедите могат да помогнат. Има още много състояния, обект на логопедичната терапия, и още много методи за оценка на нуждата от логопедична подкрепа.

Може да запазите своя час за консултация с Татяна Митова, логопед в Център за детско развитие “Малки чудеса“ на
телефон 0887 54 54 46 или тук.

Автор:Кристин Хейс
Източник: https://www.verywellhealth.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Силвия Ц.
Редактор: Маргарита Аспарухова