Логопедична терапия за бебета

Логопедична терапия за бебета

Източник: Birth Injury Guide

Превод: Маргарита Габровска, логопед

Какво представлява логопедичната терапия за бебета?

Логопедичната терапия за бебета е форма на терапия, при която бебета са подпомагани в усвояването на умения за правилно хранене и/или за развитие на умения за комуникация. Логопедът помага на бебето в тези области по множество начини. В логопедичния план на бебето могат да бъдат включени още следните специалисти – специалист по хранене, медицинска сестра, консултант по кърмене и физиотерапевт.

Логопедична терапия за бебета и хранене

Логопедичната терапия при трудности в храненето може да започне още с раждането на бебето, след установяване на проблем в тази област. Бебетата, които срещат трудности с храненето, биха могли да се възползват изключително от логопедична терапия, но преди започването й, те обичайно преминават през задълбочена оценка на орално-моторните функции и гълтането, за да се определи типът хранително затруднение, което имат, както и да се уточни произходът му.

След оценяването на орално-моторните функции и умението за преглъщане, логопедът би могъл да включи в терапията на бебето някои от следните стратегии:

 • Прилагане на орална стимулация в случаите, когато бебето все още не е в състояние да се храни от шише или гърда.

 • Прилагане на определени интервенции по време на хранене, за да се подобрят уменията на детето в тази област.

 • Изготвяне на индивидуален терапевтичен план.

 • Хранителна терапия и терапия при дисфагия (затруднено преглъщане).

 • Обучение на родителите и други лица, полагащи грижи за детето.

 • Подкрепа в преминаването от хранене със сонда към перорално хранене.

 • Подпомагане на бебето за усвояване на умения за хранене от шише или гърда.

 • Включване на стимулиращи занимания, свързани с развитието на речта.

Кои са знаците, че бебето изпитва трудности в храненето?

Преди да се обърнете към логопед, има набор от сигнали, за които да следите по отношение на храненето на бебето. Проблемите с храненето могат да бъдат идентифицирани по множество начини, в това число:

 • Кашляне, повръщане и/или давене по време на хранене

 • Липса на внимание по време на храненето

 • Слабо наддаване на тегло

 • Плач и отблъскване на шишето или гърдата по време на хранене

 • Прекомерно отслабване

 • Често плюене или повръщане

 • Слаб или дрезгав глас при плач.

Ползи от логопедичната терапия при проблеми с храненето при бебето

Има множество ползи от подобен вид терапия при трудности с храненето в бебешка и ранна детска възраст, ето някои от тях:

 • Наддаване на тегло

 • Растеж

 • Подобряване на уменията за гълтане

 • Умения за по-добро хранене

 • Активно участие на детето по време на хранене (ангажираност в дейността).

Оценка на нуждите на бебето от логопедична терапия

Оценката на състоянието на бебето е важна, тъй като дава информация относно тежестта на трудностите в храненето и преглъщането. В рамките на оценяването на състоянието лекарят:

 • Преглежда медицинската документация на бебето, включително записки, свързани с храненето, наддаване на бебето от раждането до момента и изследва симптомите на трудностите в храненето

 • Преглежда устната кухина на бебето, движенията на говорните органи, състоянието на гърлото, мускулния тонус

 • Идентифицира рискови фактори, които биха могли да причиняват трудностите в храненето

 • Уверява се, че е налице реално медицинско състояние, водещо до трудности в храненето (а не става дума за нормален етап от развитието на детето, свързан с въвеждането на нови храни и първоначален отказ от приема им).

Как да разберем, че детето се нужда от консултация с логопед заради речеви трудности?

Има разнообразни индикации, че бебето/детето се нуждае от консултация с логопед. Важно е да бъде направено разграничение между реални проблеми в овладяването на речта и нормални проявления в процеса на развитие на детето. Някои от най-честите знаци за наличие на изоставане в речевото развитие са:

Бебе(3-12 месеца):

 • Липсват гукане, лепет и интеракции с околните

 • Липсва усмивка

 • Бебето вокализира малко

 • Бебето не маха за поздрав и не сочи

 • Не реагира на шумове от средата (може да е индикация за слухово нарушение).

Малко дете(1-3 години):

 • Затруднява се в разбирането на речта на околните

 • Не успява да състави цяло изречение

 • Знае само няколко думи

 • Затруднява се в общуването и играта с други деца

 • Прекомерно заекване

 • Системно се затруднява в изпълняването на прости инструкции.

Какви са ползите от логопедичната терапия в случаи на трудности в овладяването на речта?

Логопедът помага на бебетата и малките деца да изразят себе си по-добре в общуването с околните. Важно е да държим в ума си, че всяко дете е различно и може да се възползва по различен начин от работата с логопед. Ето някои от ползите от логопедичната терапия:

 • Подобряване на разбирането и уменията за изразяване на мисли и идеи

 • Развитие на умения за разрешаване на проблеми

 • Обогатяване на речта и свобода в изказа

 • Подобряване на качествата на гласа

 • Повишаване на самочувствието заради по-добрите експресивни умения.