Приятелството при децата. Как възпитанието и семейният живот повлияват на отношенията с връстниците

Приятелството при децата. Как възпитанието и семейният живот повлияват на отношенията с връстниците

Поглед от еволюционна гледна точка върху реципрочността, „четенето на мислите“ и приятелството при децата


При праисторическите общества от ловци събирачи, приятелството и реципрочността са били ключ към оцеляване. Успешните ловци споделяли месото. Приятелите си помагали с грижата за децата. Хората са склонни да подаряват ценни неща, за да заздравят приятелства и съюзи. А относно децата? Ловците събирачи насърчавали децата си от ранна възраст да проявяват реципрочност.
Днес много антрополози предполагат, че нуждата да се създават приятелства и съюзи била движеща сила за човешката еволюция. Нашите предци надделели над болести, глад и хищници като се съюзявали. С времето естественият подбор давал предимство на хората, които били добри в „четенето на мисли“ и изграждането на връзки.

Децата, които били по-добри в това да очароват съседите, получавали повече подкрепа – повече детегледачи, повече хора, които да им осигуряват храна, повече хора, които имали желание да споделят с тях. Децата, които не били способни да създават приятелства, били социално изолирани – и в сериозна беда. Антропологът Сара Блафър Харди твърди, че бебетата се раждат със социален мозък, тъй като нашите предци се нуждаели от приятелства и съюзи, за да оцелеят.Така че, приятелството винаги е било важно. Но какво освен споделянето, прави така, че успешното приятелство да издържи във времето?

Проучвания на западни популации предлагат няколко възгледа за приятелството при децата.

 • Както възрастните, така и децата отхвърлят хора, които възприемат като агресивни, подривни, раздразнителни, доминиращи, подли или егоистични.
 • Деца, които показват по-голямо желание да помагат на другите, имат по-голям шанс да формират истински приятелства.
 • Популярността в предучилищна възраст е свързана с говорните способности, любезността и ниско ниво на агресия.
 • Общуването с връстници с просоциално поведение – деца, които са кооперативни и мили, може да помогне на децата в предучилищна възраст да изградят жизнено важни емоционални умения. В едно изследване 4-годишни, които се сдружавали с повече просоциални връстници, показвали повече емоционална позитивност и по-малко емоционална негативност към съучениците си по-късно – дори при различия в индивидуалността и културни различия в клас.
 • Пряка намеса може да направи децата по-приятелски настроени и по-популярни. Когато учени поставили задача на избрани на случаен принцип деца в началното училище да извършват по три мили постъпки всяка седмица, тези деца станали по-популярни в сравнение с децата от контролната група.
 • „Четенето на мислите“ има значение! Малките деца имат по-голям шанс да бъдат приети от техните връстници и съответно да изградят приятелства, ако разбират мислите и чувствата на другите хора. И докато растат, връзката между популярност и междуличностни умения като емпатия, морално разсъждение, приемане на перспективата, става дори по-силна.
 • По-вероятно е децата да станат приятели, ако те се забавляват заедно, имат си доверие и се карат да се чувстват по-добре един с друг.
 • Приятелствата се случват по-често между деца, които имат сходни интереси. При тях е по-вероятно да се разберат какво е забавно. А отношенията им е по-малко вероятно да станат експлоатативни (едното дете да има по-голяма полза от другото) когато си предоставят сходни облаги – като интелектуално стимулиране или социален статус.

Вземайки предвид посоченото, родителите могат да помогнат на децата си да създадат и задържат приятели, като възпитават в тях:

 • Емпатия, приемане на перспективата и емпатична загриженост
 • Умения за водене на разговор
 • Емоционален самоконтрол
 • Склонност да направят компромис и да предложат помощ
 • Желание да споделят, да се редуват и да спазват правилата

Как се постига това? Смятам, че най-голямото влияние започва вкъщи, с връзката между децата и техните родители, братя и сестри.

Приятелството при децата може да се повлияе от опита в семейството
Множество проучвания показват, че децата, които имат сигурен стил на привързаност, имат и по-успешни приятелства. Например:

 • Изследване, което проследило деца от ранна възраст, установило, че тези, които са имали сигурен стил на привързаност като бебета, по-често имали близки приятели на 10-годишна възраст.
 • Друго изследване съобщава, че приятелствата между деца в предучилищна възраст, със сигурен стил на привързаност, са по-хармонични, по-малко контролиращи и по-щастливи, в сравнение с тези, включващи дете с несигурен стил на привързаност.
 • Проучване при по-големи деца (9-12 годишни) установило, че деца, които могат да разчитат на родителите си за подкрепа, са тези, които показват по-добри приятелства с техните връстници.
 • Изследване на Университета в Минесота проследило 78 души от ранна детска възраст до средата на 20-те им години. Изследователите установили, че индивидите, които имали сигурен стил на привързаност на 12-месечна възраст, били оценявани от учителите си в началното училище като по-високо социално компетентни. По-вероятно било същите тези по-високо социално компетентни деца да имат сигурни приятелства на 16-годишна възраст.

Това са просто корелации, разбира се. Вероятно връзката между възпитанието и взаимоотношенията с връстниците отразяват и трета променлива, като генетиката. В едно проучване, засягащо проблемите между връстниците при тригодишни деца, поведенческите генетици отнесли 44% от различията между децата към наследствеността.Но има добра теоретична основа да смятаме, че сигурният стил на привързаност помага на децата да създават приятелства. Дете със сигурен стил на привързаност е научило, че социалните взаимоотношения са възнаграждаващи. Научило се е да има доверие. И също така е научило доста за това как да се разбира добре с друг човек.

Имайте предвид също и ефектите от разговорите в семейството.Изследвания показват, че деца, които участват в семейни разговори, засягащи емоционални и умствени състояния, са с по-висока социална компетентност.Деца, които са окуражавани да говорят за своите подбуди, схващания и чувства, развиват по-добри умения да „четат мисли“.А деца, които имат братя и сестри, се справят по-добре със задачи, които изискват да се интерпретират емоциите на други хора и да отчитат дали схващанията им се различават от техните собствени.Но нищо от това не се случва автоматично. Изглежда че децата развиват по-добри социални умения, когато възрастните и по-големите им братя и сестри направят усилие да им ги покажат.

Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Силвия Джалева
Източник: parentingscience.com