Проучвания доказват – родителите могат да пропуснат признаци на заекване при деца

Проучвания доказват – родителите могат да пропуснат признаци на заекване при деца

Ключови признаци:

  • Ако в момента детето ви заеква или е заеквало наскоро, важно е да потърсите професионално мнение възможно най-скоро.
  • Доказано е, че дистанционната терапия е ефективна при лечение на деца със заекване.

Заекването може да се появи при приблизително 5% от децата. Обикновено се появява за първи път между две и половина до три години. Някои родители избират да изчакат и да видят дали заекването ще премине естествено, други избират незабавно лечение чрез речево-езикова терапия.

Изследване публикувано в The International Journal of Speech-Language Pathology, установява, че в повечето случай, дори когато родителите вярват, че заекването на детето им се е разрешило по естествен път – без лечение, след консултация с опитен речево-езиков патолог, става ясно, че проблемът все още съществува.

Въпреки че някои случаи на детско заекване се разрешават без терапия е трудно да се предвиди от самото начало кои деца ще се възстановят по естествен начин и кои – не.

Поради тази причина, логопедите препоръчват да се започне работа възможно най-скоро, ако забележите, че детето ви заеква. Това е особено важно , ако му предстои да постъпи в училище през следващите дванадесет месеца, за да се осигури време за терапия.

Децата, които продължават да заекват в училищните години, са по-склонни да имат постоянно заекване, което може да доведе до тормоз, затруднения в училище и социално тревожни разстройства.

Какво показва изследването
Гореспоменатото проучване разглежда малка извадка от деца в предучилищна възраст, които са се явили в клиника със заекване, но чиито родители са избрали да не продължават активно лечение. Те са следени средно 19,4 месеца, за да се оцени степента на естествено възстановяване.

Интервютата с родители в края на периода на изследването показват, че някои родители вярват, че заекването на детето им е естествено разрешено в рамките на този период. Когато аудио записи на всекидневния разговор на децата са били прегледани от обучените специалисти, всъщност само едно дете е било възстановено без лечение.

Авторите на изследването казват, че ако родителят вярва, че детето му се е възстановило от заекване, винаги трябва да се прави оценка от обучен специалист като потвърждение на това.

Заекването има няколко форми, някои от които не са разпознаваеми за много родители. Тази липса на знания може да допринесе родителите да вярват, че детето им се е възстановило от заекване, когато всъщност не е.

Различни видове заекване
Логопедът д-р Лиза Браун, доктор на университета Чарлз Стърт обяснява, че заекването при децата може да се прояви по три различни начина.

  • Първо: повторението на звук или дума е най-очевидното;
  • Вторият и третият вид са известни като блокaжи. Те също могат да се влошават, но не са толкова разпознаваеми, като признаци на заекване.

Блокажите са известни като фиксирана поза и може да се забележи със или без звук. По време на фиксирана поза без звук, лицевите мускули за миг замръзват в очакване на началото на думата и се забелязва звукова пауза. Фиксирана поза със звук кара детето да удължава първия звук на думата или средната гласна на думата, преди да продължи.

Рискове от нетерапевтирано заекване
Развитието на речта и езика се среща предимно в прохождащите и предучилищните години. Тази възраст на развитие се счита за оптималното време за логопедична терапия, тъй като процентите на възстановилите се са много по-високи, когато терапията започне преди навършване на шестгодишна възраст.

Когато заекването продължава при детето в училищна възраст, не само лечението става по-трудно, но и рискът от тормоз, академични предизвикателства и социално тревожни разстройства се увеличава значително.

„Ако детето ви заеква, моля посетете логопед възможно най-скоро! Особено за деца в предучилищна възраст, има наистина ефективни лечения. Малко време, вложено в разрешаването и терапия на заекването от рано, надхвърля потенциалните последици върху живота от заекването като възрастен.“

– д-р Лиза Браун

Терапия по време на COVID
По време на пандемията от COVID-19 , САЩ се сблъска с това много логопедични кабинети да затворят. Тази ситуация доведе до затруднен достъп на родители и деца до терапия. Това може да предизвика безпокойство у родители, които смятат, че са пропуснали тази идеална предучилищна възраст да започнат терапия.

Професор Марк Онслоу, автор на изследването и директор на Австралийския изследователски център за заекване, успокоява родителите, че все още е възможно децата в ранните училищни години да постигат добри резултати от терапията.

„Ако детето е на възраст от 6 до 8 години, все още има голям шанс за положителен резултат.”

– д-р Марк Онслоу,

Освен това, в изследванията е доказано, че терапията за заекване е също толкова ефективна, когато е практикувана дистанционно. Първоначално тази практика е въведена поради отдалечеността на общностите, които нямат достъп до специалисти по заекване.

Нарастващият брой клиники и логопеди в САЩ се обучават в областта на дистанционните консултации и осигуряват достъп до терапия. Предимството е, че технически можете да се свържете със специалист от всяка точка на света.

По-големите деца и възрастните, които заекват, все още могат да се възползват от други стилове на логопедия. Когато заекването се третира в по-напреднала възраст е по-малко вероятно да изчезне напълно, но децата и юношите се обучават на техники за намаляване на въздействието му в ежедневния живот.

Източник: https://www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Луиза Попова
Редакция: Зорница Тодорова