Проучване: Децата с ADHD изпитват трудности да извършват задълженията си независимо и с успех

Проучване: Децата с ADHD изпитват трудности да извършват задълженията си независимо и с успех

Ползите от вършенето на домакинска работа са добре известни, но според ново проучване децата със ADHD (Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието) може да изостанат с тези житейски умения и уроци, защото изпитват трудности да завършват задоволително и независимо домакинските и личните си задачи.

Според ново държавно проучване децата със ADHD изпитват повече трудности отколкото своите невротипични връстници да завършат домакинската работа без напомняния и/или помощ. От 797 анкетирани родители, настойници и гледачи на деца с ADHD, по -малко от една трета съобщават, че децата често или много често изпълняват задълженията задоволително или независимо. Освен това проучването установява, че повече от 90% от родителите вярват, че ADHD възпрепятства способността на детето им да изпълнява добре задълженията.

Множество изследвания показват, че рутинните дейности и домакинската работа играят важна роля в развитието на детето и психо-социалната адаптация. Някои проучвания дори свързват ангажираността в битовата рутина с по-ниските нива на депресия и тревожност, подобрен контрол на импулсивността и по-голям саморегулиращ се капацитет при децата. Едно проучване посочва домакинските задължения като съществено значими за детето, развиващи „чувство за предвидимост, стабилност и чувство за сигурност. ” Освен това, надлъжните проучвания твърдят, че ползите от домакинството и домашните задължения ще продължат да бъдат от полза за живота на детето, тъй като участието в домакинските задължения силно предсказва бъдещите положителни взаимоотношения със семейството и приятелите, намаляването на употребата на субстанции и също предсказва професионален успех през зряла възраст.

Това ново проучване, публикувано в „Journal of Attention Disorders, изследва връзката между ADHD и домашните задължения в голяма, разнообразна национална извадка от младежи. Проучването включва 797 родители, настойници и гледачи на деца с ADHD на възраст между 6 и 18 години. Всички деца на участниците са живели с тях през учебната година и всички участници са живели в Съединените щати. Проучването изключва деца с коморбидно разстройство от аутистичния спектър, интелектуални затруднения или друго сериозно състояние, което значително би компрометирало способността им да изпълняват задължения, като церебрална парализа или артрогрипоза.

Центърът за обществена информация, поддържан от CDC(Център за управление на заразите), Националният ресурсен център за ADHD и „CHADD“, национална организация с нестопанска цел, наемат участници за това проучване чрез запитвания, публикувани във фейсбук и изпратени по имейл чрез бюлетини.

Анкетираните са попълнили анкета със 72 въпроса. Доброволният, анонимен онлайн въпросник събира демографски и клинични данни, както и субективни оценки на родителите. Въпроси, зададени относно степента, до която децата със СДВХ биха могли компетентно или независимо да изпълняват задълженията си, въздействието на СДВХ върху способността им да изпълняват задълженията си и дали полагащите грижи вярват, че децата им се нуждаят от повече напомняния за завършване на задълженията, отколкото невротипичните деца.

Изследователите установяват, че родителите на деца със ADHD преобладаващо вярват, че симптомите на тяхното дете повлияват негативно на работата му. Освен това по-голямата част от родителите съобщават, че смятат, че децата им се нуждаят от повече напомняния, отколкото техните невротипични връстници, за да изпълняват своите задължения. Тези напомняния могат да качат стреса върху родителите, като друго проучване прави връзка между по-голямото участие на родителите в домакинска работа и по-високите им нива на стрес.

Интересното е, че това проучване установява, че когато родителите очакват детето да изпълнява по-често задълженията, децата със ADHD са по-склонни да отговарят или надвишават очакванията за изпълнението им. Необходими са повече изследвания, за да се разбере тази връзка.

Големият размер на извадката позволява на изследователите да анализират влиянието на въздействието на подтипа на ADHD и съпътстващото опозиционно предизвикателно разстройство (OПР) върху приключването на задълженията. Тя също изследва очакванията на родителите относно честотата на работата и техните вярвания относно въздействието на подтипа на ADHD върху изпълнението на работата и наличието на съпътстващо ОПР.
Децата с различни подтипове не се различават нито по способността си да отговорят или пък да надвишават очакванията на родителските задължения, нито по броя на напомнянията, от които се нуждаят, за да завършат задължението. По същия начин няма и несъответствия между момчетата със съпътстващо ОПР и момчетата без съпътстващо ОПР по отношение на изпълнението на задълженията.

Тъй като много проучвания потвърждават, че участието в домакинството има значителни последици за краткосрочното и дългосрочното благосъстояние на детето, резултатите от това проучване не трябва да се приемат с лека ръка. Всъщност децата със ADHD могат да спечелят най -много от участието си в домакинските задължения; според авторите на изследването: „Доколкото децата и юношите със ADHD имат по-големи проблеми с импулсивността и саморегулацията, те вероятно ще спечелят най-много от увеличената ангажираност с домакинските задачи.“ Повече изследвания ще помогнат на клиницистите да осветят връзката между ADHD и изпълнението на задълженията.

Източник: https://www.additudemag.com
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Мария Христова
Редакция: Теодор Иванов