Хиперактивното разстройство с нарушение на вниманието е като айсберг

Хиперактивното разстройство с нарушение на вниманието е като айсберг

Синдромът на дефицит на внимание е многопластов и с множество невидими, на пръв поглед, измерения. Не съм първата, която прави това сравнение, но не го срещам достатъчно често, за това го повтарям и ви моля буквално да си представите айсберг.
До 90% от размера на айсберга се намира под вода – под повърхността където не можем да го видим.

Замислете се, че точно айсберг е потопил смятания за „непотопяем“ Титаник. Обемът от лед под повърхността е предопределила катастрофата. Екипажът на кораба не е успял да види целия му размер и това е довело до фаталния край. Това, което е било под повърхността, е било важно, защото е изисквало промяна на посоката. Все пак, защото не е било преценено добре, корабът е продължил по своя курс, което е довело до трагедия. Това е подходяща аналогия за Хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието и за родители на деца с ХРНВ.

Десетте процента, които виждаме над повърхността, са леките симптоми на ХРНВ: невнимание, импулсивност и хиперактивност. Те са важни, но не показват цялата картина. Това, което е под повърхността, трябва да се вземе под по-сериозно внимание, когато отглеждате или преподавате на деца с този синдром.
Неочакваните страни на ХРНВ се крият под повърхността. Много често те се бъркат с недостатъци на характера, дефекти на личността или морални дефицити. Те не са това. Те са част от ХРНВ – мозъчната дейност.

Нека разгледаме всеки един слой от ХРНВ:

 • Ниско самочувствие и липса на увереност – борбата за справяне с ХРНВ може да повлияе негативно на всяко самочувствие. За родителите това би означавало да помагат с изграждането на увереността на тяхното дете. Трябва да се създадат условия за успехи колкото и малки да са те. Вие трябва да създадете среда, в която вашето дете може да изпъкне, въпреки забавянето в неговото развитие.
 • Забавяне в развитието – Децата с ХРНВ се развиват с 2-3 години по-късно от своите връстници. Това повлиява на зрелостта, социалните умения, вземането на решения и контрола над емоциите и действията. Имайте това предвид, когато изграждате очаквания за развитието на вашето дете. Това ще ви помогне да намерите начини, по който да го подкрепите в постигането на успехи.
 • Липса на гъвкавост – инатенето на децата с ХРНВ не е по желание. Вместо това липсата на гъвкавост е резултат от това те да не виждат повече от един изход от дадена ситуация, което може да доведе до загуба на контрол над емоциите. Когато детето ви “няма желание” да се справи с дадена ситуация, то се опитва да изрази по-дълбок проблем.
 • Интензиви преживявания – когато децата ни се чувстват в задънена улица и не могат да се справят с дадена ситуация стават много напрегнати. Когато на детето му липсват емоционална осъзнатост, самоконтрол и толеранс към гняв – може да се предизвикат силни емоции. В допълнение към това, някои носители на ХРНВ притежават свръхчувствителност, което означава, че преживяват ситуациите по-силно и емоционално. Опитайте се да намерите каква е истинската причина те да се чувстват така и се опитайте да се справите с нея. В моменти на голям стрес попитайте детето си как да му помогнете. С това бихте могли да започнете разговор, в който може да ви се разкрие каква е реалната причина за силните чувства.
 • Липса на контрол върху емоциите – Деца с ХРНВ не успяват да контролират емоциите си по начин, който да е подходящ за тяхната възраст или ситуация. Показване на емоция по различен начин и лоши комуникативни умения могат да са причина за липса на емоционален контрол, което, от своя страна, води до затруднено социално функциониране вкъщи, в училище и в разговори с приятели.
 • Съпътстващи състояния – изследвания сочат, че 50-60% от хора с ХРНВ имат поне едно съпътстващо състояние. Това може да бъде тревожно разстройство, аутизъм, проблеми с ученето, нарушени умения за вземане на решения и други. Тези допълнителни състояния са важни, защото могат да помогнат при избирането на подходящ метод за справяне с детските трудности. Не искаме да мислим за повече от едно състояние или диагноза, но тя може да е разковничето, което ще ни помогне да разберем по-добре нашето дете.
 • Дефицит на уменията – тъй като ХРНВ е синдром на нарушение в развитието причинено от физиологична разлика в мозъка, дефицитът на умения е често срещано. Най-често срещаните дефицити се наблюдават в управление на времето, овладяване на гнева, планиране и организация, контрол над емоциите, решаване на проблеми, социални умения и гъвкаво мислене. Някои липсващи умения могат да се научат и да се подобрят, но останалите ще са доживотен проблем.
 • Нарушени умения за вземане на решения – умението за вземане на решения включва всекидневно планиране, организация, започване на задача, емоционален контрол и управление на времето. Когато има липса в тази група от умения, много задачи не се осъществяват. Много е важно да разберете къде вашето дете се затруднява – дали в училище, или у дома, за да можете да акцентирате върху решаването на проблема.
 • Несъществуващата или нарушена представа за времето – вашето дете може да няма представа за това какво е усещането да са минали 30 минути. То може да знае, че трябва да побърза, но да не е сигурно колко точно време му остават, за да завърши дадена задача. Можете да му кажете, че му остава време до края на часа или че има един час, но това няма да означава нищо за него. Това също влияе върху нуждата да изчаква или върху това, че проста задача ще му отнеме много дълго време.
 • Училищни затруднения – масовото обучение е организирано така, че да е подходящо за по-голямата част от учениците. Те трябва да седят мирно, да са тихи и да внимават през дълъг период от време. Учителят ще даде задача, която ще очаква всички ученици да вземат под внимание, да са мотивирани да я завършат и ефективно да започнат следващата. От учениците се очаква да са отговорни за своето справяне в академичните години. Изискванията на масовото обучение са много и не вземат предвид трудностите и предизвикателствата, често срещани при деца с ХРНВ. Това е важно да се има предвид от родители с деца с ХРНВ. Не можете да очаквате от детето ви да се справя с общоприетите норми в училище. Това по-скоро ще доведе и него и вас до неистови тревоги. Вашето възприятие за академичен успех трябва да бъде по-различно.
 • Лекарствата не учат на умения – лекарствата за ХРНВ не могат да сътворяват чудеса. Те помагат, но са само част от плана за лекуване на синдрома. Лечението на ХРНВ е толкова комплексно, колкото и самото състояние. Лекарствата помагат при функцията на мозъка за задържане на внимание за по-дълго време. Те може дори да потиснат хиперактивността, но не работят пряко със скритите “слоеве”. За да помогнете, трябва да се насочите към изграждане на добро самочувствие, справяне с различни ситуации, емоционален самоконтрол. Лекарствата не могат да преподадат тези умения на децата.

Ако не се вгледате под повърхността на масивния айсберг, няма да можете да помогнете на вашето дете. Това може да наруши взаимоотношенията ви и да предизвика нежелано поведение у детето. Също така, може да повлияе на успеха му в училище. Да игнорите това, което се случва отдолу, често води до по-сериозни последствия.
Тези скрити слоеве са част от ХРНВ. Заедно, те формират този красив, но предизвикателен, айсберг. Другите може и да не ги видят, но вие трябва.

Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Елена Стефанова
Източник: www.additudemag.com